Governance

Projektet refererer til Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet.

Kontakt

 

Governance for realisering af vision for bedre brug af sundhedsdata
Governance for realisering af vision for bedre brug af sundhedsdata

Styregruppe

Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet har nedsat en styregruppe, der fungerer som beslutningsorgan for realisering af visionen for bedre brug af sundhedsdata. Denne styregruppe fungerer også som styregruppe for de tre projekter under ’En indgang til sundhedsdata’, som omhandler tre funktioner: Et datalandkort, Vejledningsfunktion og en ansøgningsportal. Styringen af projekterne under ’Én indgang til sundhedsdata’ er blevet samlet under styregruppen for ’Vision for strategisk samarbejde for bedre brug af sundhedsdata’. Det skal sikre en mere strømlinet governance, som både sikrer bedre koordination og sammenhæng på tværs af de tre projekter samt visionen for bedre brug af sundhedsdata. 

Styregruppen er sammensat med en formand fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet og repræsentanter på ledelsesniveau fra bl.a. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen, KL, Danske Regioner, Nationalt Genom Center, Danmarks Statistik og Erhvervsministeriet.

Medlemmer af styregruppen for realisering af visionen for bedre brug af sundhedsdata (PDF)

Kommissorium for styregruppen for realisering af visionen for bedre brug af sundhedsdata (PDF)

Følgegruppe

Styregruppen har også bedt Nationalt partnerskab for sundhedsdata om at udpege medlemmer til en følgegruppe, som skal rådgive om behov og løsningsmodeller i projektets fase 1. Følgegruppen inddrages systematisk ved relevante, konkrete leverancer med henblik på kommentering, kvalificering af produkter enten skriftligt, gennem workshopdeltagelse eller lignende.

Følgegruppen repræsenterer forskningsmiljøer, kliniske miljøer, life science-industrien, ekspertise inden for etablering af en national analyseplatform og dataservices samt patient- og borgerperspektiver. 

Medlemmer af følgegruppen for realisering af vision om bedre brug af sundhedsdata (PDF)

Kommissorium for følgegruppen for realisering af visionen for bedre brug af sundhedsdata (PDF)

Arbejdsgruppe 

Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe for visionen under styregruppen, som skal bidrage med at gennemføre specifikke leverancer i projektet. Arbejdsgruppens medlemmer består af de samme organisationer, som er repræsenteret i styregruppen.

Der er også nedsat arbejdsgrupper for hver af de tre projekter under ’En indgang til sundhedsdata’, og disse tre projekter hører derfor også under styregruppen for visionen for bedre brug af sundhedsdata.

Medlemmer af arbejdsgruppen for realisering af vision om bedre brug af sundhedsdata (PDF)

Kommissorium for arbejdsgruppen for realisering af vision om bedre brug af sundhedsdata (PDF)