Bruger- og interessentinddragelse

Visionen er affødt af en fælles intention om at skabe en forbedret brugerrejse, som løser de udfordringer, som fx forskere og virksomheder oplever i dag.

Kontakt

Det er centralt, at faglig viden og erfaringer samt brugernes behov og ønsker indgår som en vigtig del for realiseringen af visionen for bedre brug af sundhedsdata. Som en del af projektet er der derfor udarbejdet en strategi for bruger- og interessentinddragelse.

Læs strategi for bruger- og interessentinddragelse (PDF)

Brugerne omfatter bl.a. forskere, sundhedspersoner, life science-virksomheder, beslutningstagere i sundhedsvæsenet og offentlige myndigheder på sundhedsområdet. 

Interessenterne er øvrige parter, som vil være relevante at høre eller inddrage i projektet. Det kan være organisationer, som repræsenterer brugerne, fx lægemiddelindustrien, universiteter, faglige organisationer og patientorganisationer.

Involvering i alle projektets faser

Det er væsentligt, at brugernes perspektiver indgår aktivt i beslutninger i projektet, og brugernes perspektiver skal derfor også synliggøres, fx i beskrivelsen af mulige løsningsscenarier, der skal indeholde brugerperspektiver. Et af principperne for bruger- og interessentinddragelse er, at brugerne skal involveres i alle faser af projektet – afdækning, udvikling og videreudvikling.

En del af bruger- og interessentinddragelsen vil ske ved brug af følgegruppen.

Læs mere om projektets følgegruppe