Kommunikation

Der er udarbejdet en fælles kommunikationsstrategi for at skabe synlighed om projektet og formidle relevante budskaber til udvalgte målgrupper.

Kontakt

For at realisere visionen for bedre brug af sundhedsdata er det vigtigt, at interessenter og relevante aktører har kendskab til og bakker op projektet. Opmærksomhed på kommunikation om projektet kan endvidere bruges aktivt til at imødekomme risici og udfordringer i forbindelse med projektets gennemførelse. Endelig skal kommunikationsaktiviteterne bidrage til at skabe transparens over for borgere og offentlighed.

Læs kommunikationsstrategi for vision for bedre brug af sundhedsdata (PDF)

Som en del af projektet er der også udarbejdet et fælles kommunikationsmateriale, som kan anvendes af alle, der finder det relevant:

Se kommunikationsmateriale om vision for bedre brug af sundhedsdata (PowerPoint)