Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Et samlet patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedsprofessionelle er målet med ’Program for et samlet patientoverblik’.

Kontakt

Mange patienter mangler overblik og savner koordinering af deres behandling på tværs af sundhedsvæsnet. ’Program for et samlet patientoverblik’ skal fremme koordineringen og samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge, hjemmeplejen og andre, der er involveret i patientens behandling. Programmet skal også hjælpe patienter og deres pårørende til at få bedre overblik over deres forløb.

Digitale løsninger

Programmet skal udvikle og afprøve nye digitale løsninger, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

Udviklingen og afprøvning af de digitale services forgår i fire delprojekter:

 • Aftaleoversigt
  Ny digital service til deling af patientens aftaler 
 • Fælles Stamkort
  Ny digital service til deling af stamoplysninger fx pårørendes kontaktinformationer og sprog
 • Planer og Indsatser
  Ny digital service til deling af planer og indsatser
 • Analyse af patientens mål
  Analyseprojekt, der skal afklare mulighederne for at deling af patientens mål 
 • Fælles pilotprojekt
  Pilotprojekt til afprøvning af de nye digitale services for deling af aftaler, stamoplysninger og planer og indsatser

Løsningerne udvikles i den nationale infrastruktur på sundhedsområdet med de tilhørende sikkerhedskomponenter.

Filer

Sammenfatning af arbejdsgangsanalyse

Læs mere om behovet for deling af sundhedsoplysninger for bedre koordinering i sundhedsvæsenet.

Fakta

’Program for digitalt samarbejde om komplekse patientforløb’ startede op i efteråret 2016 og afsluttes ved udgangen af 2019. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.