Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Program for et samlet patientoverblik

Bedre koordinering, samarbejde og overblik for patienter, deres pårørende og sundhedsprofessionelle er målet med ’Program for et samlet patientoverblik’.

Kontakt

Mange patienter mangler overblik og savner koordinering af deres behandling på tværs af sundhedsvæsnet. ’Program for et samlet patientoverblik’ skal fremme koordineringen og samarbejdet mellem hospital, praktiserende læge, hjemmeplejen og andre, der er involveret i patientens behandling. Programmet skal også hjælpe patienter og deres pårørende til at få bedre overblik over deres forløb.

National implementering af Aftaler og Fælles Stamkort

Programmet har udviklet og afprøvet nye digitale løsninger for Aftaler og Fælles Stamkort, som både skal gøre det lettere for sundhedspersoner at samarbejde om patientforløb og understøtte patienter og pårørendes overblik over forløbet.

I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt med regionerne og kommunerne, at deling af Aftaler og Fælles Stamkort skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021, dog kan der være en forsinkelse hos parter, hvor der i de kommende år sker en udskiftning af fagsystemet.

Læs mere om Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

Udvikling og afprøvning af deling af Planer og Indsatser

I programmet arbejdes der også med en ny digital service til deling af Planer og Indsatser. Denne løsning afprøves hen over vinteren 2019 – 2020 i pilotafprøvninger i Region Nordjylland, Frederikshavn Kommune og udvalgte lægepraksis samt i Region Midtjylland, Aarhus Kommune og udvalgte lægepraksis.

Her kan du læse mere om den nye digitale service til deling af Planer og Indsatser og pilotafprøvningen af løsningen.

Analyse af Patientens Mål

Der er udarbejdet en analyse af patientens mål der skal afklare mulighederne for deling af data om mål.

Læs mere om Analyse af patientens mål  

Evaluering af pilotafprøvning af Aftaler og Fælles Stamkort

Læs evalueringsrapporten med erfaringerne fra pilotafprøvningen af Aftaler og Fælles Stamkort her: Afprøvningen foregik i perioden april – oktober 2019 i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Frederikshavn og Aarhus kommune samt 6 udvalgte lægepraksis.

Evalueringsrapport for pilotafprøvning af Aftaler og Fælles Stamkort (PDF)

Fakta

’Program for et samlet patientoverblik’ startede op i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.