Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Aftaleoversigt

Aftaleoversigten giver patienter og deres pårørende mulighed for, at få et samlet overblik over de aftaler, de har med hospitaler, kommuner og egen læge, og giver sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Kontakt

Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge, at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan se og tage hensyn til allerede planlagte aftale, når de skal booke nye tider til patienten.

Løsning 

Aftaleoversigten giver patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og gør det muligt for dem, at give deres pårørende adgang til oversigten. Løsningen skal også give sundhedspersoner let og hurtig adgang til oversigten over patientens aftaler.

Projektet ’Sundhedsjournal 2.0’ har udarbejdet en midlertidig løsning for deling af aftaler i Region Midtjylland og Region Nordjylland som blev sat i drift i december 2016. Borgere kan allerede se en oversigt over deres aftaler med hospitaler i Region Midtjylland og Region Nordjylland på Sundhed.dk. I samarbejde med Sundhedsjournalen har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en standardiseret national infrastruktur til deling af aftaler.

Under pilotafprøvningen af aftaler i ’Program for et samlet patientoverblik’ blev den standardiserede løsning benyttet som national infrastruktur, til deling af aftaler med kommuner og praksis. I pilotafprøvningen blev den tekniske løsning afprøvet og den værdi aftaleoverblikket giver for patienter, pårørende og sundhedspersoner blev evalueret.  

Sikkerhed

Kun sundhedspersoner, som har patienten i aktuel behandling må tilgå oplysningerne i Aftaleoversigten og opslag logges. Det vil være ulovligt og strafbart, hvis de indhenter oplysninger uden, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling. 

Fælles pilotafprøvning


Aftaleoversigten var en del af pilotafprøvningen i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt i udvalgte lægepraksis fra foråret 2019 til og med september 2019.
Fakta

Program for et samlet patientoverblik

’Program for et samlet patientoverblik’ startede op i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.
Filer

Spørgsmål og svar om patientens aftaleoversigt og NPI

Læs mere om sammenhængen mellem pilotprojektet om patientens aftaleoversigt og bekendtgørelsen om Nationalt Patientindeks (NPI).