Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Projekt Aftaleoversigt

Delprojektet Aftaleoversigt skal give patienter og deres pårørende mulighed for, at få et samlet overblik over de aftaler, de har med hospitaler, kommuner og egen læge, og give sundhedspersoner mulighed for at koordinere aftaler på tværs.

Kontakt

Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen læge, at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et problem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan se og tage hensyn til allerede planlagte aftale, når de skal booke nye tider til patienten.

Løsning 

Aftaleoversigten give patienter et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet og gøre det muligt for dem, at give deres pårørende adgang til oversigten. Løsningen skal også give sundhedspersoner let og hurtig adgang til oversigten over patientens aftaler. 

Projektets leverance

Projektet ’Sundhedsjournal 2.0’ har udarbejdet en midlertidig løsning for deling af aftaler i Region Midtjylland og Region Nordjylland som blev sat i drift i december 2016. Borgere kan allerede nu se en oversigt over deres aftaler med hospitaler i Region Midtjylland og Region Nordjylland på Sundhed.dk. I samarbejde med Sundhedsjournalen har Sundhedsdatastyrelsen udarbejdet en standardiseret national infrastruktur til deling af aftaler. 

Pilotafprøvningen af aftaler i ’Program for et samlet patientoverblik’ benytter den standardiserede løsning, som national infrastruktur, til deling af aftaler med kommuner og praksis. Pilotafprøvningen sker for at afprøve den tekniske løsning og for at evaluere den værdi aftaleoverblikket giver for patienter, pårørende og sundhedspersoner. 

Sikkerhed

Kun sundhedspersoner, som har dig i aktuel behandling må tilgå oplysningerne i Aftaleoversigten og opslag logges. Det vil være ulovligt og strafbart, hvis de indhenter oplysninger uden, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling.

Fælles pilotafprøvning

Løsningen pilotafprøves i Region Nordjylland og Frederikshavns Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune fra foråret 2019 til og med september 2019. 

Fakta

Program for et samlet patientoverblik

Projektet er et af udviklingsprojekterne under ’Program for et samlet patientoverblik’, der skal understøtte koordinering på tværs af sektorer og sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over den samlede behandling. Indsatsen for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om ’Program for et samlet patientoverblik’
Filer

Spørgsmål og svar om patientens aftaleoversigt og NPI

Læs mere om sammenhængen mellem pilotprojektet om patientens aftaleoversigt og bekendtgørelsen om Nationalt Patientindeks (NPI).