Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fælles pilotafprøvning

Pilotprojektet har afprøvet programmets digitale løsninger og vurderet værdien for patienter, pårørende og deres behandlere.

Kontakt

I pilotprojektet blev to af programmets løsninger afprøvet i udvalgte områder for at kunne tage stilling til, hvordan de udviklede løsninger virker, og hvilken gevinst de giver. Afprøvningen startede op i april 2019 og kørte til og med september 2019.  

Pilotafprøvningen omfattede:

Afprøvningen af de to løsninger var samlet i ét pilotprojekt i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt udvalgte almen praksis i disse områder.

Projektet har gennem en evaluering undersøgt hvilken værdi det giver for patienter og pårørende at have adgang til disse oplysninger, samt hvilken værdi det giver sundhedspersoner at kunne bruge oplysningerne i deres daglige arbejde.
Du kan se evalueringsrapporten her

Afprøvning af Planer og Indsatser

Løsningen for deling af Planer og Indsatser pilotafprøves i ultimo 2019 og primo 2020 i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune. 

Fil

Læs folderen Et samlet patientoverblik

Læs folderen Et samlet patientoverblik

Der er til pilotafprøvningen af Et samlet patientoverblik udarbejdet en folder, som kort beskriver pilotafprøvningen af løsningerne, herunder løsningernes indhold, hvordan de tilgås og datasikkerhed.
Folderen bliver delt ud på deltagende afdelinger og lægepraksisser i pilotafprøvningsområdet under pilotafprøvningen.

Et samlet patientoverblik – Bedre overblik for patienter og pårørende (PDF)
Fakta

Program for et samlet patientoverblik

’Program for et samlet patientoverblik’ startede op i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.