Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Fælles pilotafprøvning

Pilotprojektet skal afprøve programmets digitale løsninger og vurdere værdien for patienter, pårørende og deres behandlere.

Kontakt

I pilotprojektet afprøves to af programmets digitale løsninger i forhold til et begrænset antal patienter for at kunne tage stilling til, hvordan de udviklede løsninger virker, og hvilken gevinst de giver.

Pilotprojektet afprøver to løsninger:

Afprøvningen af de to løsninger sker samlet i ét pilotprojekt i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og Region Midtjylland og Aarhus Kommune samt udvalgte almen praksis i disse områder. Afprøvningen kører fra foråret 2019 til og med september 2019.  

Formål med projektet

Projektet skal afprøve de to løsninger i afgrænsede geografiske områder: Region Nordjylland og Frederikshavns Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune og afklare hvilken værdi det giver for patienter og pårørende at have adgang til disse oplysninger, samt hvilken værdi det giver sundhedspersoner at kunne bruge oplysningerne i deres daglige arbejde.

Projektets leverance

Projektet vil levere en samlet pilotafprøvningsrapport som identificerer og evaluerer det kvalitetsløft, som indsatsområderne tilfører patienter og pårørende samt sundhedspersonale i regioner, kommuner og almen praksis.

Vær med i afprøvningen som patient eller pårørende

Patienter og pårørende, der ønsker at deltage i pilotafprøvningen af programmets digitale løsninger, kan tilgå løsningerne via sundhed.dk.

Hvis du er patient eller pårørende, og er interesseret i at vide mere om pilotafprøvningen, kan du læse mere her:
Information til patienter og pårørende

Hvis du er sundhedsprofessionel, og er interesseret i at vide mere om pilotafprøvningen, kan du læse mere her:
Information til sundhedsprofessionelle.

Fil

Læs folderen Et samlet patientoverblik

Der er til pilotafprøvningen af Et samlet patientoverblik udarbejdet en folder, som kort beskriver pilotafprøvningen af løsningerne, herunder løsningernes indhold, hvordan de tilgås og datasikkerhed.
Folderen bliver delt ud på deltagende afdelinger og lægepraksisser i pilotafprøvningsområdet under pilotafprøvningen.

Et samlet patientoverblik – Bedre overblik for patienter og pårørende (PDF)
Fakta

Program for et samlet patientoverblik

Projektet er et af udviklingsprojekterne under Program for et samlet patientoverblik, der skal sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over deres samlede behandling og understøtte koordinering på tværs af sektorer. Denne indsats for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om 'Program for et samlet patientoverblik'