Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Evaluering af pilotafprøvningen

I evalueringen er der anvendt flere metoder til at belyse pilotafprøvningens resultater.

Kontakt

Under pilotafprøvningen blev der opsamlet viden og erfaringer ved brug af løsningerne Aftaleoversigt og Fælles Stamkort - både hos sundhedspersoner og de patienter/pårørende, som deltog i afprøvningen. Resultaterne fra evalueringen har givet input til forbedringer samt viden om gevinster ved brug af løsningerne.

Evalueringsrapporten bygger på empiri indsamlet ved:

  • Kvalitative interviews med patienter/pårørende
  • Spørgeskemaundersøgelse via Sundhed.dk til patienter/pårørende.
  • Gruppeinterviews med sundhedspersoner hos alle parter som deltog i pilotafprøvningen
  • Tidsmålinger ved sundhedspersoner hos alle parter som deltog i pilotafprøvningen
  • Statistik over anvendelse af løsningerne under pilotperioden

Hovedkonklusionen i evalueringsrapporten er, at alle parter oplever at løsningerne giver mening og værdi for både sundhedspersoner i regioner, kommuner og almen praksis samt patienter/pårørende. Værdien vil blive væsentligt forbedret ved større teknisk udbredelse, i form af dybere integration med fagsystemer og større organisatorisk udbredelse. 

Evaluering af pilotafprøvningen i Et samlet patientoverblik (PDF)