Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Evaluering af pilotafprøvningen

I evalueringen anvendes flere metoder til at belyse pilotafprøvningens resultater.

Kontakt

I pilotafprøvningen opsamles viden og erfaringer med brug af løsningerne Aftaleoversigt og Fælles Stamkort undervejs - både hos sundhedspersoner og de patienter/pårørende, som deltager i afprøvningen. Resultaterne fra evalueringen skal give input til forbedringer samt viden om gevinster ved brug af løsningerne.

Patienter og pårørende

  • Spørgeskemaer: Patienter og deres pårørende med fuldmagt kan give deres input til løsningerne i en spørgeskemaundersøgelse, som er tilgængelige på sundhed.dk under pilotafprøvningen.
  • Kvalitative interviews: I slutningen af pilotperioden inviteres patienter og pårørende fra pilotafprøvningens målgruppe til at deltage i dybdegående enkeltinterviews om deres oplevelser med anvendelse af løsningerne.

Sundhedspersoner

  • Tidsstudier: Evalueringen vil omfatte et tidsstudie, der gennemføres både før løsningerne tages i brug (baseline) og under pilotafprøvningen. Formålet er at kunne sammenligne, hvor meget tid sundhedspersoner anvender på de koordineringsopgaver, som løsningerne skal aflaste, før og efter løsningerne er taget i anvendelse.
  • Kvalitative interviews: Der afholdes både gruppeinterviews og enkeltinterviews med en bred repræsentation af sundhedspersoner, som deltager i pilotafprøvningen, om deres erfaringer med anvendelse af løsningerne som arbejdsredskab. 
  • Erfaringer undervejs: De sundhedspersoner, som deltager i pilotafprøvningen, har mulighed for at notere erfaringer med brug af løsningerne undervejs i pilotperioden. Disse input bliver opsamlet løbende og medtages i den samlede evaluering.