Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Information til sundhedsprofessionelle

Aftaleoversigten og Fælles Stamkort skal understøtte det daglige arbejde i sundhedsvæsenet med patienten i centrum. En række afdelinger og medarbejdere er blevet udpeget til at afprøve, hvordan løsningerne fungerer i deres hverdag.

Kontakt

Pilotafprøvningen gennemføres i samarbejde med Region Nordjylland, Region Midtjylland, Aarhus- og Frederikshavn kommune samt udvalgte lægepraksisser. Hvert sted har udpeget specifikke afdelinger og medarbejdere, som afprøver Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i pilotperioden.

Deltagende sundhedsprofessionelle skal afprøve løsningerne ved at anvende dem i alle de situationer, hvor det er relevant at bruge oplysninger fra Aftaleoversigten og Fælles Stamkort i forbindelse med behandling og/eller pleje af en patient.

Sundhedsprofessionelle vil med fordel kunne anvende løsningerne i arbejdssituationer, hvor de hidtil har indhentet de nødvendige patientoplysninger på anden vis, fx ved at ringe til andre sundhedsprofessionelle, som patienten er i behandling og/eller pleje ved, eller ved at spørge patienten selv om dennes aftaler eller stamdata. I perioden for pilotafprøvningen skal deltagende sundhedsprofessionelle således prøve at finde disse oplysninger gennem de nye digitale løsninger. Hvis dette ikke lykkes, kan oplysningerne naturligvis opsøges på sædvanlig vis.

Deltagende sundhedsprofessionelle skal ligeledes være opmærksomme på, om løsningerne indeholder nye oplysninger, som er brugbare i behandlingen/plejen af patienten, men som de ikke tidligere har kunne tilgå og derfor ikke har opsøgt. Det kan fx være oplysninger om foretrukket kommunikationssprog eller om aftaler med andre sundhedspersoner i kommunen, regionen eller almen praksis, som kan have relevans for patientforløbet og dialogen med patienten.