Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Projekt Fælles Stamkort

Delprojektet Fælles Stamkort skal give patienter tryghed for, at sundhedspersoner, der er involveret i deres behandling, har nem og sikker adgang til oplysninger om bl.a. pårørende.

Kontakt

Kathrine Roneklint Noer E: krno@sundhedsdata.dk T: 3268 9167

Fælles Stamkort skal sikre, at sundhedspersoner kan få en nem og sikker adgang til de samme stamoplysninger om de patienter, som de har i behandling. I analyserne, som ligger til grund for projektet peger patienter på, at de oplever at blive spurgt om de samme oplysninger igen og igen fx om nærmeste pårørende. Det gør de fordi oplysningerne ikke bliver delt struktureret på tværs af sundhedsvæsenet.

Sundhedspersoner har derfor problemer med at finde frem til de rette oplysninger om patienten, de pårørende og andre sundhedspersoner, som de har brug for at koordinere med.

Læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner har allerede lov til at indhente de oplysninger, som samles i Fælles Stamkort. Men hvor de i dag er nødt til at ringe rundt eller vente på svar på skriftlige henvendelser for at få den nødvendige information fra andre sundhedspersoner, så vil stamkortet sikre en lettere og hurtigere adgang til oplysningerne.

Løsning

Fælles Stamkort skal give sundhedspersoner let og hurtigt adgang til relevante oplysninger som pårørendes kontaktoplysninger. Det skal give patienter og pårørende tryghed for, at de rigtige oplysninger kan deles mellem de sundhedspersoner, som patienterne møder i deres behandlingsforløb.

Som borger vil du selv kunne indtaste en række af stamkortets oplysninger via hjemmesiden sundhed.dk. Fx vil du kunne indtaste dine pårørendes navn, kontaktoplysninger og jeres relation. Sundhedspersonalet vil derefter kunne se oplysningerne i det Fælles Stamkort, så de fx i forbindelse med en akut indlæggelse hurtigt kan kontakte den eller de pårørende, som du selv har ønsket, bliver kontaktet – uanset om der er tale om et tæt familiemedlem eller en nær bekendt.

Du kan som borger til enhver tid frabede dig, at stamoplysningerne bliver delt.

Sikkerhed

Kun sundhedspersoner, som har dig i aktuel behandling har adgang til oplysningerne i Fælles Stamkort. Det vil være ulovligt og strafbart, hvis de indhenter oplysninger uden, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling. Alle opslag på registret bliver logget, og du får som borger adgang til at se, hvem der har set på dit Fælles Stamkort i lighed med den visning af log, der i dag findes for Fælles Medicinkort.

Projektets leverance

Projektet leverede november 2018 den tekniske løsning, der giver mulighed for at se og indtaste stamoplysninger via Sundhed.dk, og gør det muligt for sundhedspersoner at se disse oplysninger via deres fagsystem. Løsningen er udarbejdet i sundhedsvæsenets nationale infrastruktur og giver alle parter overblik over patientens stamdata.

Fælles pilotafprøvning

Stamkortet skal udbygges løbende og i første version, som blev leveret teknisk i november 2018, indgår oplysninger om bopæl, pårørendes kontaktoplysninger og sprog. Første version af Fælles Stamkort pilotafprøves i Region Nordjylland og Frederikshavns Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune fra foråret 2019 til og med september 2019. 

 

Læs mere om pilotprojektet for deling af aftaler, Fælles Stamkort og Planer og Indsatser

Fakta

Program for et samlet patientoverblik

Projektet er et af udviklingsprojekterne under ’Program for et samlet patientoverblik, der skal understøtte koordinering på tværs af sektorer og sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over den samlede behandling. Indsatsen for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om 'Program for et samlet patientoverblik'