Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Formål og vision

Programmet skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ved at sikre digital adgang til oplysning og hurtig kommunikation om patientens samlede situation.

Kontakt

Vision

”Patienter med komplekse forløb og deres pårørende møder et samarbejdende sundhedsvæsen, hvor alle involverede i forløbet har digital adgang til oplysning og hurtig kommunikation om patientens samlede situation.”

 

Visionen udtrykker et ønske om, at patienter og pårørende ikke skal bære oplysninger rundt mellem myndigheder, men mødes af en sammenhængende, tryghedsskabende og effektiv sundhedssektor, som i højere grad koordinerer patientforløb gennem bl.a. fælles mål, fælles viden og gensidig respekt. Programmet har således til formål at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Formål og målgrupper

De løsninger, der udvikles i programmets delprojekter er udviklet til at kunne give alle patienter et bedre samlet overblik over deres aftaler, planer og indsatser og stamkortsoplysninger.

Pårørende er desuden en central målgruppe, fordi de ofte er en vigtig aktør i forhold til at hjælpe patienterne med at koordinere og skabe overblik – især i forhold til ældre borgere med komplekse forløb.

Læger, sygeplejersker, lægesekretærer, hjemmehjælpere og andre sundhedspersoner i almen praksis, hospitaler og i kommunerne er programmets tredje målgruppe. De nye digitale løsninger skal understøtte dem i deres arbejde i et samarbejdende behandlingsnetværk med patienten i centrum.

Løsningerne afprøves i programmets pilotprojekt hvor der primært er fokus på ældre borgere med kroniske lidelser, da denne gruppe ofte har en betydelig kontakt med mange forskellige sundhedsaktører og behov for en indsats i både sygehusvæsenet, almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen.