Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

DomæneAnalyseModel (DAM) af Planer og Indsatser, Aftaler og Stamkort

Som en del af it-arkitekturarbejdet i Et samlet patientoverblik, er der udarbejdet en domænemodel, som forholder sig til patientoplysningerne, der deles i programmets digitale løsninger.

Formålet med DomæneAnalyseModel (DAM) er at beskrive det terminologiske, konceptuelle datamæssige modelarbejde, der skal ligge til grund for bedre digital understøttelse af sammenhæng i sundhedsvæsnet. Dette skal ske ved at standardisere patientoplysninger, som deles mellem aktører inden for sundhedsvæsenet. Modellerne i første udgave af DAM-arbejdet fokuserer på at understøtte programmets pilotafprøvning.

Tilblivelse og videreproces af DAM

Tilblivelsen af DAM er sket gennem workshops, hvor repræsentanter fra bl.a. stat, regioner og kommuner har bidraget med input til rapporten. Der er flere emner i første version af DAM, der endnu ikke er løst, hvorfor en yderligere præciseringer af hhv. begreber og andre modelemner behandles efter pilotafprøvningen af programmets projekter er gennemført. I 2. halvår 2019 forventes en opdateret version af DAM udarbejdet (version 2).

DomæneAnalyseModel (DAM) af Planer og Indsatser, Aftaler og Stamkort

Læs rapporten DomæneAnalyseModel af Planer og Indsatser, Aftaler og Stamkort (PDF)