Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Domænemodel for Et samlet patientoverblik

Som en del af it-arkitekturarbejdet i Et samlet patientoverblik, er der udarbejdet en domænemodel, som forholder sig til de patientoplysninger, der deles i programmets digitale løsninger.

Domænemodellen omfatter programsporene Planer og Indsatser, Aftaleoversigt og Fælles Stamkort. Formålet med domænemodellen er at beskrive det terminologiske, logiske informations- og datamæssige modelarbejde, der skal ligge til grund for bedre digital understøttelse af sammenhæng i sundhedsvæsenet. Dette skal ske ved at standardisere patientoplysninger, som deles mellem aktører inden for sundhedsvæsenet.

Tilblivelse og videre proces af domænemodellen

Tilblivelsen af domænemodellen er sket gennem workshops, hvor repræsentanter fra bl.a. stat, regioner, kommuner og MedCom har bidraget med input til rapporten. Domænemodellen var i offentlig høring i version 1 i 2018, men er nu blevet opdateret til en version 1.2 med præciseringer ift. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort i et fælles arbejde på tværs af sektorer. I løbet af 2020 vil domænemodellen blive opdateret ift. Planer og Indsatser, så den foreligger i en version 2.0. Arbejdet vil ske i samarbejde med parterne på sundhedsområdet.