Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Analyse af patientens mål

Delprojekt Analyse af patientens mål skal afklare mulighederne for deling af patienters egne mål for behandling mellem forskellige sundhedsaktører, der er involverede i en patients behandling.

Kontakt

I det fællesoffentlige afklaringsprojekt ’Digital understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb’ blev der identificeret et behov for at kunne dele en patients egne mål for en behandling. En patients egne mål for behandling kan være vigtige at kende for sundhedspersoner, idet de kan påvirke den måde et patientforløb skal gribes an på.

Løsning

Analysen af patientens mål blev godkendt af programstyregruppen i august 2019. Analyse af Patientens Mål indeholder et koncept, der kan danne grundlag for en digital deling af en patients mål mellem forskellige sundhedsaktører, der er involverede i en patients behandling, ved at afdække den nuværende situation i forhold til at arbejde med patienters mål og fremtidige behov i forhold til at arbejde med patienters mål i sundhedsvæsenet.

Analysen er baseret på interview med 8 borgere med flere kroniske sygdomme, en pårørende til en borger med flere kroniske sygdomme, to systemkonsulenter og 24 sundhedsfaglige medarbejdere fra almen praksis, kommuner og regioner.

Se Analyse af patientens mål (PDF)

Fakta

Program for et samlet patientoverblik

’Program for et samlet patientoverblik’ startede op i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.