Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Projekt Planer og Indsatser

Delprojektet vedrørende deling af planer og indsatser udvikler en digital løsning, der giver patienten bedre overblik over de planer og indsatser, der er lagt for behandling. Sundhedspersoner, der har patienten i behandling, skal også have adgang til planerne.

Kontakt

Baggrunden for projektet er et ønske om at give patienten adgang til de planer der er lagt for behandlingen på hospitalet, i kommunen og hos egen læge. Projektet skal også give mulighed for, at du som patient kan give pårørende adgang til at se dine planer.

Læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, der er involveret i din behandling vil også få adgang til at se planer og indsatser, der er relevante for at give dig en bedre behandling. I dag opstår der, især ved sektorovergange, situationer, hvor sundhedspersoner ikke har adgang til relevante oplysninger, hvilket betyder, at der bruges tid på at indhente oplysningerne, eller at behandlingen ikke får den kvalitet, den kunne have.

Sikkerhed

Kun sundhedspersoner, som har dig i aktuel behandling har adgang til oplysningerne i Planer og Indsatser. Det vil være ulovligt og strafbart, hvis de indhenter oplysninger uden, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling. Alle opslag på registret bliver logget, og du får som borger adgang til at se, hvem der har set på dine Planer og Indsatser.

Projektets leverance

Projektet har leveret den tekniske løsning, der giver mulighed for at se planer og indsatser via Sundhed.dk og gør det muligt for sundhedspersoner, at få adgang til disse oplysninger via deres fagsystem.

Løsningen afprøves i løbet af 2019 i Region Nordjylland og Frederikshavns Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Fakta

Program for et samlet patientoverblik

Projektet er et af udviklingsprojekterne under ’Program for et samlet patientoverblik’, der skal understøtte koordinering på tværs af sektorer og sikre at patienter og pårørende får et bedre overblik over den samlede behandling. Indsatsen for bedre digitalt samarbejde er aftalt i 2016 med bl.a. Handlingsplanen for Den ældre medicinske patient og Kræftplan IV fra 2016.
Læs mere om ’Program for et samlet patientoverblik’