Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Planer og Indsatser

Projektet Planer og Indsatser har udviklet en digital løsning, der giver mulighed for at dele de planer og indsatser, der er lagt for behandling. Patienten vil få adgang til planerne via sundhed.dk og sundhedspersoner, der har patienten i behandling, skal også have adgang til planerne.

Kontakt

Baggrunden for projektet er et ønske om at give patienten adgang til de planer der er lagt for behandlingen på hospitalet, i kommunen og hos egen læge. Projektet skal også give mulighed for, at du som patient kan give pårørende adgang til at se dine planer.

Læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, der er involveret i din behandling vil også få adgang til at se planer og indsatser, der er relevante for at give dig en bedre behandling. I dag opstår der, især ved sektorovergange, situationer, hvor sundhedspersoner ikke har adgang til relevante oplysninger, hvilket betyder, at der bruges tid på at indhente oplysningerne, eller at behandlingen ikke får den kvalitet, den kunne have.

Sikkerhed

Kun sundhedspersoner, som har dig i aktuel behandling har adgang til oplysningerne i Planer og Indsatser. Det er ulovligt og strafbart, hvis de indhenter oplysninger uden, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling. Alle opslag på registret bliver logget, og du får som borger adgang til at se, hvem der har set på dine Planer og Indsatser.

Projektets leverance

Projektet har leveret den tekniske løsning, der giver mulighed for at se planer og indsatser via Sundhed.dk og gør det muligt for sundhedspersoner, at få adgang til disse oplysninger via deres fagsystem.
Løsningen pilotafprøves i ultimo 2019 og primo 2020 i Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune og i Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Fakta

Program for et samlet patientoverblik

’Program for et samlet patientoverblik’ startede op i efteråret 2016 og har udviklet løsninger til Aftaleoversigt, Fælles Stamkort, Planer og Indsatser samt en analyse af Patientens mål. Aftaleoversigt og Fælles Stamkort skal efter aftale i ØA2020 udbredes nationalt til udgangen af 3. kvartal 2021. Programmet er et samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.