Arbejdspakker

Projektet er inddelt i ni arbejdspakker, der skal sikre fremdrift.

Kontakt

Anton Rivall Andersen E: aria@sundhedsdata.dk T: 3268 9046

Fire horisontale arbejdspakker skal sikre koordinering, kommunikation og leverancer:

 • Arbejdspakke 1 - Koordinering af projektet
 • Arbejdspakke 2 - Kommunikation og formidling af projektet
 • Arbejdspakke 3 - Evaluering af projektet
 • Arbejdspakke 4 - Anbefalinger til at blive et dataknudepunkt i fremtidens European Health Data Space

Fem tekniske arbejdspakker skal opbygge og teste brugerrejsen:

 • Arbejdspakke 5 - It-infrastruktur
  Bygge en it-infrastruktur, der forbinder sundhedsdatainfrastrukturer og initiativer involveret i projektet og de centrale tjenester. Denne netværksinfrastruktur vil muliggøre informationsudveksling og tjene som teknisk rygrad til gennemførelse af pilotprojektet.
 • Arbejdspakke 6 - Metadatastandarder
  Udvikle og implementere en beskrivende metadatastandard for sundhedsdata (Health DCAT-AP-udvidelse) og stille krav til oprettelse af en søgeportal på den centrale tjeneste.
 • Arbejdspakke 7 - Overholdelse af regler og lovgivning
  Udarbejde en unik ansøgningsformular til anmodning om adgang til sundhedsdata og fastsættelse af krav til opbygningen af en ansøgningsportal på centralt niveau samt udvikling af generelle betingelser for dataanvendelse.
 • Arbejdspakke 8 - Datainteroperabilitet, kvalitet og beskyttelse
  Give retningslinjer for datastandarder, datakvalitet, datasikkerhed og dataoverførsel.