E-recept og patientresumé

For at sikre hurtig adgang til sundhedsdata på tværs af landegrænser i Europa, medvirker Danmark i de kommende år i et projekt, der understøtter deling af elektroniske recepter og grundlæggende individuelle sundhedsdata på tværs af landegrænser i Europa.

Kontakt

Christian Sjunnesson Dybro E: csdy@sundhedsdata.dk T: 7221 6800

Det skal understøtte patientsikkerhed, sammenhæng i behandlingen og kvalitet af sundhedsydelserne, hvis man som borger får behov for medicin eller akut brug for sundhedsydelser, mens man er i en anden medlemsstat.

Formålet med projektet er at sikre, at Danmark har forudsætningerne for at blive en del af den europæiske digital sundheds-it infrastruktur, kaldet ’eHealth Digital Service Infrastructure’, som er en sikker europæisk infrastruktur til udveksling af sundhedsdata.

Det sker ved at implementere og drive Danmarks nationale kontaktpunkt for e-sundhed, herunder de komponenter, der er nødvendige for at udvikle, teste og implementere patientresumé og e-receptudvekslinger.

Projektet blev igangsat 2. januar 2023 og løber i tre år. 25 europæiske lande forventes at have implementeret et nationalt kontaktpunkt for e-sundhed i år 2025, heriblandt Danmark.

Medfinansieret af Den Europæiske Union