Brug af sundhedsdata til sekundære formål

Et pilotprojekt med deltagelse af en række EU-lande, EU-institutioner og forskningsmiljøer skal teste løsninger i forbindelse med den forventede fremtidige vedtagelse og implementering af EHDS-forordningen.

Kontakt

Katrine Højen Vad E: khva@sundhedsdata.dk

European Health Data Space er tænkt som et netværk, der vil give forskere mulighed for at finde, forespørge og få adgang til data på tværs af medlemslandene.

Pilotprojektet skal opbygge en it-infrastruktur og definere fælles standarder for sikkerhed, metadatakataloger, datakvalitet og interoperabilitet og lovkrav.

EU-kommissionen har udvalgt fem use cases, som er små forsøg, der skal demonstrere den potentielle effekt af at bruge sundhedsdata på tværs af EU til at forbedre folkesundheden, forskning, innovation, politikudvikling og sundhedsvæsenet. Danmark deltager i fire af de fem use cases.

Læs mere om use casene

Ni tekniske arbejdspakker skal opbygge og teste brugerrejsen. Danmark deltager i otte af arbejdspakkerne og leder to af dem.

Læs mere om arbejdspakkerne

På baggrund af erfaringerne fra use casene udarbejder pilotprojektet en evaluering og anbefalinger til EU-Kommissionen om datastandarder, lovkrav, omkostninger og en økonomisk model. Det skal understøtte udarbejdelsen af den endelige forordning og fungere som anbefalinger til medlemslandene, når de på sigt skal implementere forordningen, når den engang er vedtaget.

Konsortiets fælles ansøgning for pilotprojektet blev godkendt i juli 2022. Projektet startede 1. oktober 2022 og afsluttes 30. september 2024.

Deltagere i pilotprojektet

 • Deltagere
  • Health Data Hub (Frankrig)
  • Sciensano (Belgien)
  • Sundhedsdatastyrelsen (Danmark)
  • Findata (Finland)
  • Health Data Lab (Tyskland)
  • The Norwegian Directorate of eHealth (Norge)
  • National Directorate general for hospitals (Ungarn)
  • Croatian Institute of Public Health (Kroatien)
  • Aragon Health Sciences Institute (Spanien)
  • European Centre for Disease Prevention and Control (EU)
  • European Medicines Agency (EU)
  • BBMRI-ERIC (EU)
  • Ebrains (EU)
  • Elixir (IGO)
  • Orphanet (IGO)
  • Eupha (IGO)

   

  Sundhedsdatastyrelsen er officiel dansk partner i pilotprojektet, mens Region Midtjylland, Lægemiddelstyrelsen og Københavns Universitet deltager som tilknyttede partnere.