Arbejdspakker

Projektet er inddelt i ni arbejdspakker, der skal sikre fremdrift.

Kontakt

Katrine Højen Vad E: khva@sundhedsdata.dk

Fire horisontale arbejdspakker skal sikre koordinering, kommunikation og leverancer:

 • Arbejdspakke 1 - Koordinering af projektet
 • Arbejdspakke 2 - Kommunikation og formidling af projektet
 • Arbejdspakke 3 - Evaluering af projektet
 • Arbejdspakke 4 - Anbefalinger til at blive et dataknudepunkt i fremtidens European Health Data Space

Fem tekniske arbejdspakker skal opbygge og teste brugerrejsen:

 • Arbejdspakke 5 - It-infrastruktur
  Bygge en it-infrastruktur, der forbinder sundhedsdatainfrastrukturer og initiativer involveret i projektet og de centrale services. Denne netværksinfrastruktur vil muliggøre informationsudveksling og tjene som teknisk rygrad til gennemførelse af pilotprojektet.
 • Arbejdspakke 6 - Metadatastandarder
  Udvikle og implementere en standardiseret og beskrivende metadatastandard for sundhedsdata, der respekterer FAIR-principperne (Health DCAT-AP-udvidelse), samt oprettelse af et metadatakatalog på den centrale tjeneste.
 • Arbejdspakke 7 - Overholdelse af regler og lovgivning
  Udarbejde en unik ansøgningsformular til anmodning om adgang til sundhedsdata og fastsættelse af krav til opbygningen af en ansøgningsportal på centralt niveau samt udvikling af generelle betingelser for dataanvendelse.
 • Arbejdspakke 8 - Datainteroperabilitet, kvalitet og beskyttelse
  Give retningslinjer for datastandarder, herunder datakvalitetssikring og løsninger til forespørgsel og semantisk interoperabilitet samt datasikkerhed og dataoverførsel.
 • Arbejdspakke 9 – Koordinering af projektledelse
  Sikre projektledelsen af de fem use cases og udarbejde anbefalinger til use case-styringsprocedurerne.