Use cases

For at illustrere gennemførligheden og potentialet i at genbruge data fra flere europæiske lande, vil projektet gennemføre fem use cases.

Kontakt

Katrine Højen Vad E: khva@sundhedsdata.dk

De fem use cases omfatter en bred vifte af forskningsspørgsmål og består i:

  1. Demonstrere muligheden for at bruge EHDS til overvågning af smitsomme sygdomme med fokus på antimikrobiel resistens (ledet af Det Europæiske Center for Forebyggelse og Bekæmpelse af Sygdomme).
  2. Fremme en bedre forståelse af risiciene ved trombose hos Covid-19-patienter (ledet af Det Europæiske Lægemiddelagentur).
  3. Sammenligne Covid-19-test, -vaccination og -indlæggelse mellem den almindelige befolkning og sårbare delpopulationer (ledet af Sciensano - Belgien).
  4. Sammenligne sundhedsforløb for kardiometabolisk sygdomme i europæiske lande og bygge forudsigelsesmodeller ved hjælp af kunstig intelligens (ledet af Health Data Hub - Frankrig).
  5. Mobilisere og kæde kliniske og genomiske data for at forbedre vores forståelse af kolorektal kræft (ledet af ELIXIR).