Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

En digital løsning skal gøre det muligt for habile borgere over 60 år at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop. Samtidig skal løsningen sørge for, at sundhedspersoner rundt om borgeren kender til fravalget.

Kontakt

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

I dag er det alene muligt at fravælge genoplivningsforsøg, hvis man befinder sig i en aktuel behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive forsøgt genoplivet fra. Men ældre, habile mennesker, som ikke er i en aktuel sygdomssituation, men blot er alderssvækkede, har i dag ikke mulighed for på forhånd at takke nej til genoplivningsforsøg ved hjertestop. 

Det er en rettighed, som er blevet efterlyst af flere aktører på området, herunder Ældre Sagen og Lægeforeningen. Også Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til at fravælge genoplivning, og deres vurdering er, at der i dagens Danmark i ikke så få tilfælde finder genoplivningsforsøg sted, som ikke burde være forekommet.

I december 2020 indgik alle folketingets partier, som led i indsatsen for Det Gode Ældreliv, en politisk aftale om at bygge en digital løsning til fravalg af genoplivningsforsøg.

Læs om den politiske aftale om Det Gode Ældreliv

Indenrigs- og Sundhedsministeriet ønsker at gennemføre en lovændring, som giver habile borgere, som er fyldt 60 år, mulighed for digitalt at tilkendegive et ønske om fravalg af genoplivningsforsøg. Et fravalg kan fortrydes af borgeren, så længe den pågældende er habil. Lovforslaget skal efter planen fremlægges i 2023.

Siden aftalen blev indgået, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet på baggrund af Sundhedsdatastyrelsens foranalyse foreslået, at aftalen justeres, så ikrafttrædelse bliver 7 dage efter registrering af et fravalg, og borgeren dermed får mulighed for betænkningstid, samt at muligheden for fravalg skal gælde for alle borgere over 60 år. Det er en ændring i forhold til den oprindelige aftale, hvor borgeren, udover at være fyldt 60 år, også skulle have behov for pleje i eget hjem eller bo i plejebolig/på plejehjem for at kunne fravælge genoplivningsforsøg, og hvor fravalget i så fald ville træde i kraft med det samme.

Læs mere om den digitale løsning
Læs om foranalysen