Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

En digital løsning skal gøre det muligt for borgere at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop. Samtidig skal løsningen sørge for, at sundhedspersoner rundt om borgeren kender til fravalget.

Kontakt

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

I dag er det alene muligt at fravælge genoplivningsforsøg, hvis man befinder sig i en aktuel behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive forsøgt genoplivet fra. Men ældre, habile mennesker, som ikke er i en aktuel sygdomssituation, men blot er alderssvækkede, har i dag ikke mulighed for på forhånd at takke nej til genoplivningsforsøg ved hjertestop. 

Det er en rettighed, som er blevet efterlyst af flere aktører på området, herunder Ældre Sagen og Lægeforeningen. Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til at fravælge genoplivning, og deres vurdering er, at der i dagens Danmark i ikke så få tilfælde finder genoplivningsforsøg sted, som ikke burde være forekommet.

Der er i december 2020 indgået politisk aftale, som led i indsatsen for Det Gode Ældreliv, om at bygge en digital løsning til fravalg af genoplivningsforsøg.

Læs om den politiske aftale om Det Gode Ældreliv

Med initiativet søges gennemført en lovændring, som giver habile borgere, som er fyldt 60 år, mulighed for digitalt at tilkendegive et ønske om fravalg af genoplivningsforsøg. 

Den konkrete definition af målgruppen fastlægges efter inddragelse af de relevante aktører på området. Et fravalg kan fortrydes af borgeren, så længe den pågældende er habil. 

Læs mere om den digitale løsning