Digital løsning

Sundhedsdatastyrelsen står for etableringen af den digitale løsning til fravalg af genoplivningsforsøg.

Kontakt

Den digitale løsning består af: 

  • Etablering af et centralt register 
    Borgernes fravalg af genoplivning registreres i et centralt register. Det sker for at sikre automatik i forhold til ikrafttræden og for at sikre, at fravalg, som senere fortrydes, straks slettes i sundhedspersonalets systemer, uden at der skal foretages manuelle procedurer. 
  • Etablering af en brugergrænseflade på sundhed.dk
    Her kan borgeren selv foretage fravalget. Udover at fravalget kan ske digitalt på Sundhed.dk, vil det blive muligt at indsende en papirblanket til Sundhedsdatastyrelsen, som manuelt tilføjer fravalget til registeret.
  • Integration til fagsystemerne
    Borgerens registrerede oplysninger skal kunne tilgås digitalt af det sundhedsfaglige personale, som skal kende og efterkomme borgerens fravalg. De faggrupper, der skal have adgang til oplysningerne, forventes derfor bredt at omfatte personalet på AMK-vagtcentraler, ambulancebehandlere, akutlæger, sygehuspersonale, sundheds- og plejepersonale i kommuner og praktiserende læger.

Tidsplan for projektet

Tidsplan for projektet 'Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop'

Den endelige løsning til fravalg af genoplivningsforsøg forventes at blive implementeret i 2023. På grund af afhængigheden til arbejdet med den nødvendige lovændring samt foranalysens afklaring af løsningens endelige udformning og slutbrugere, kan tidsplanen ændre sig i takt med, at projektet skrider frem. 

Læs om foranalysen