Foranalyse

Foranalysen har blandt andet til formål at afdække behovene hos borgere og sundhedsprofessionelle i relation til løsningen, og hvordan den digitale løsning til fravalg af genoplivning kan indgå i de sundhedsfagliges arbejdsgange i praksis.

Kontakt

Analysen danner grundlaget for udformningen af den endelige tekniske løsning og indeholder følgende aktiviteter: 

  • Identifikation af slutbrugere (sundhedsfaglige) 
  • Nuværende arbejdsgange og procedurer ved hjertestop
  • Beskrivelse af fremtidige arbejdsgange  
  • Udarbejdelse af løsningskoncept herunder borgernes brugerrejse ved anvendelse af løsning
  • Udarbejdelse af User Stories.

Som en del af ovenstående foretages der interviews med:

  • Borgere 
  • Sundhedsfaglige i kommuner, på hospitaler, hos praktiserende læger og på det præhospitale område
  • Eksperter inden for blandt andet patientsikkerhed, sundhedsjura og etik.

Ved afslutningen af analysefasen er borgerens og de sundhedsfagliges behov beskrevet i et eller flere konceptuelle løsninger. De konceptuelle løsninger skal præcisere kravene til det centrale register og til integrationerne til de forskellige fagsystemer på tværs af parterne. 

Foranalysen udarbejdes af Sundhedsdatastyrelsen med bidrag fra konsulenthusene Defactum og Lakeside. Et væsentligt bidrag ind i analysen er desuden de juridiske rammer i forhold til den lovændring, som Sundhedsministeriet sideløbende arbejder på.  

Foranalysen er startet op i foråret 2021 og forventes afsluttet i efteråret 2021.