Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Frameløsning for sundhedsfaglige

Den sundhedsfaglige skal kunne se og dele data med alle graviditetsforløbets parter. Sundhedsdatastyrelsen udvikler i samarbejde med Trifork i første omgang en frameløsning, som alle graviditetsforløbets sundhedsfaglige aktører kan bruge.

Kontakt

Ida Bachmann Anthony E: idba@sundhedsdata.dk T: 3268 9258

Frameløsningen (eller webløsningen, som den også kaldes) er en specialside på internettet, som den sundhedsfaglige får adgang til via sit fagsystem. Frameløsningen giver adgang til alle data fra graviditetsmappen og er på den måde den sundhedsfagliges erstatning for papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen for den pågældende gravide.

Brugergrænsefladen til sundhedspersoner indrettes, så alle relevante sundhedsfaglige ser de samme data og den samme opbygning af siden.

Løsningen er en midlertidig løsning, indtil der lokalt kan laves en integration fra lokale fagsystemer direkte ind i graviditetsmappen.

Frameløsningen udvikles i andet halvår af 2020 og pilotafprøves i 2.-4. kvartal 2021.