Graviditetsmappen

Sundhedsdatastyrelsen har udviklet en ny digital løsning til graviditetsforløb, der erstatter papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen. Løsningen understøtter datadeling mellem sundhedssektorerne og borgernes adgang til egne data.

Kontakt

Ida Bachmann Anthony E: idba@sundhedsdata.dk T: 3268 9258

Digital løsning til graviditetsforløb

Gravide får i dag udleveret en papirbaseret vandrejournal, der skal sikre, at data og informationer deles på tværs af de involverede sundhedsfaglige aktører i det samlede graviditetsforløb. Vandrejournalen benyttes således til at viderebringe informationer mellem den praktiserende læge, fødestedet og den kommunale sundhedspleje, samtidig med at den giver den gravide og hendes pårørende et samlet overblik over graviditetsforløbet.

Den gravides egen læge udfylder tilsvarende en papirbaseret svangerskabsjournal, som sendes som henvisning til hospitalet og anvendes i forbindelse med visitation og risikovurdering af graviditetsforløbet. Journalen indeholder relevante baggrundsdata om den gravide, som stammer fra tiden før graviditeten, og oplysninger om den gravides aktuelle fysiske, sundhedsmæssige, sociale og arbejdsmæssige forhold.

Både vandrejournal og svangerskabsjournal erstattes i de kommende år af en digital løsning, der skal lette deling af data på tværs af graviditetsforløbets parter og understøtte kommunikation og inddragelse af den gravide i sit eget forløb. Den digitale løsning er udviklet og skal i første halvår af 2022 afprøves af gravide og sundhedsfagligt personale. Læs mere om pilotafprøvningen

En digital løsning i tre moduler

De tre moduler i den nye digitale løsning består af:

  • Nationale services - Graviditetsmappen
  • Webløsning til de sundhedsfaglige - Graviditetsportalen 
  • App til de gravide - Min Graviditet

Kernen i løsningen er Graviditetsmappen, der sikrer, at alle graviditetsforløbets parter kan få adgang til de data, der i dag skrives ind manuelt i de papirbaserede journaler. De involverede sundhedspersoner kan lægge informationer ind i Graviditetsmappen via Graviditetsportalen eller direkte fra egne fagsystemer efter lokal implementering. Tilsvarende får den gravide adgang til sine egne data fra graviditetsmappen og information om graviditetsforløbet via appen Min Graviditet. 

Sundhedsdatastyrelsen varetager IT-projektledelse af udviklingen af de enkelte digitale løsningsmoduler, der bygges på den nationale infrastruktur – Den Nationale Serviceplatform, NSP. Derfra har Sundhedsdatastyrelsen det videre ansvar for drift og vedligehold af modulerne. I menuen til venstre finder du mere information om de enkelte løsningsmoduler.

Projektledelsen af det samlede projekt, herunder implementering af løsningen, varetages af Syddansk Sundhedsinnovation under Region Syddanmark.

Tidsplan for projektet

Den samlede løsning pilotafprøves på gravide, deres læger, fødesteder og den kommunale sundhedspleje i første halvår af 2022. En endelig implementering i alle landets regioner vil være mulig fra fjerde kvartal 2022.

Tidsplan for digital løsning til graviditetsforløb

Link

Mere om projektet

Læs mere om det samlede projekt, dets strategiske ophæng og organisering på Syddansk Sundhedsinnovations hjemmeside:

Digital løsning til graviditetsforløb

Link

Teknisk dokumentation

Læs om den tekniske dokumentation:

Teknisk dokumentation på NSPOP