App til gravide

Den gravide skal kunne følge nøje med i sit eget graviditetsforløb. Sundhedsdatastyrelsen udvikler i samarbejde med Trifork en app, der skal erstatte papirvandrejournalen, og som bliver den gravides indgang til al information om hendes graviditet – både fra egen læge, fødestedet og sundhedsplejersken.

Kontakt

Ida Bachmann Anthony E: idba@sundhedsdata.dk T: 3268 9258

Med appen Min Graviditet på sin smartphone kan den gravide følge med i de informationer, der deles mellem graviditetsforløbets parter, fx resultater af målinger hos egen læge, jordemoder, sonograf og sundhedsplejerske. Det er også i appen, at den gravide kan se nyeste information om sine aftaler i forbindelse med graviditeten og læse et udvalg af artikler om sundhed og trivsel under graviditeten.

Det finder den gravide i appen:

  • Terminsdato og graviditetsuge og -dag
  • Oversigt over graviditetsforløbet
  • Sine aftaler i sundhedsvæsenet om graviditeten
  • Artikler om sundhed og trivsel
  • Egne graviditetsdata, fx blodtryk, mavemål og fosterets skønnede vægt m.m.
  • Dokumentation til arbejdsgiver

Appen udvikles i 3. og 4. kvartal 2020 samt 1. og 2. kvartal 2021. Den pilotafprøves med den samlede løsning i 4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022. Appen er gratis at bruge for den gravide.