Nationale services

Som del af den digitale løsning til graviditetsforløb har Sundhedsdatastyrelsen i samarbejde med Trifork udviklet Graviditetsmappen, der gør det muligt at samle og dele sundhedsfaglig information om graviditeten på tværs af graviditetsforløbets parter – herunder med den gravide selv.

Kontakt

Ida Bachmann Anthony E: idba@sundhedsdata.dk T: 3268 9258

Graviditetsmappen erstatter både svangerskabsjournalen og papirvandrejournalen og udgør kernen i den samlede digitale løsning af graviditetsforløbet. Den digitale løsning skal gøre det let for de sundhedsfaglige at se og dele relevante data om graviditeten, uanset hvor i sundhedssektoren de arbejder. Egen læge, fødested og sundhedsplejerske vil kunne se informationerne i deres respektive fagsystemer eller via Graviditetsportalen, mens de gravide kan se deres egne oplysninger i appen Min Graviditet.

Hvor papirvandrejournalen kan glemmes derhjemme eller blive væk, sikrer den nye løsning, at de relevante og opdaterede oplysninger i forhold til graviditetens forløb, og undersøgelsesresultater er tilgængelige for alle graviditetsforløbets aktører.

Den digitale graviditetsmappe pilotafprøves sammen den øvrige løsning i første halvår 2022. 

Til mappen er der udviklet to nye services:

  • Graviditetskortet
    Indeholder bl.a. informationer om den gravides undersøgelsesresultater, generelle sundhed, socioøkonomiske forhold mv.
  • Graviditetsplan
    Indeholder informationer om det forventede forløb, som den gravide vil gennemløbe ved egen læge, fødestedet og kommunal sundhedspleje.    

Links

Teknisk information

Graviditetsmappen stilles til rådighed på den nationale infrastruktur. Med Graviditetsmappen sker dokumentationsdeling fra kendte kilder og med kendte og anvendelige formål. Graviditetsmappen skal ses som en samling af HL7 CDA dokumenter med dertilhørende snitflader. Snitfladen Graviditetsmappefacaden beskrives under frameløsningen.

Læs mere om de to services:

Graviditetsstamkortregisteret - Guide til anvendere
Graviditetsmappen Care Plan - Guide til anvendere