Pilotafprøvning af Graviditetsmappen

I løbet af første halvår 2022 afprøves den nye digitale løsning til graviditetsforløb, der erstatter papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen. Er du med i pilotafprøvningen enten som gravid eller sundhedsfaglig, kan du her finde mere information om afprøvningen.

Kontakt

Ida Bachmann Anthony E: idba@sundhedsdata.dk T: 3268 9258

Sundhedsdatastyrelsen har udviklet et samlet sæt af digitale løsninger til understøttelse af datadeling under graviditetsforløbet, der skal erstatte den vandrejournal i papir, som gravide i dag bærer med sig rundt til besøg ved egen læge, jordemoder og sundhedsplejerske.  

Fra januar til juni 2022 afprøves løsningerne i København, Odense og Åbenrå kommuner på henholdsvis Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland. Under afprøvningen tester de sundhedsfaglige medarbejdere de nye it-systemer for sundhedsfaglige. Du, som er gravid, tester sideløbende funktionerne i appen Min Graviditet.  

Som sundhedsfaglig i København, Odense og Åbenrå kommuner og på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland samt i en række lægehuse er du med til at afprøve Graviditetsportalen, som er den sundhedsfagliges indgang til at se og dele den gravides informationer med de andre sundhedsfaglige, der har del i forløbet.  

Som gravid får du adgang til appen Min Graviditet, hvor du foruden dine oplysninger fra din læge og dit fødested kan få overblik over dine forventede konsultationer og læse artikler om tiden som gravid, fødende og nybagt mor. 

Er du gravid og skal føde på et af afprøvningsfødestederne, er det helt frivilligt, om du vil deltage eller have udleveret papirvandrejournal som vanligt. Du får tilbuddet om at afprøve den digitale løsning, hvis det forventes, at du vil have en uproblematisk graviditet, og du samtidig er tilknyttet et af de lægehuse, som har takket ja til at deltage i afprøvningen. Skulle din graviditet vise sig mere kompliceret end først antaget, vil din læge eller jordemoder vurdere, om du skal overgå til papirvandrejournal. I så tilfælde vil du få besked, når du er til konsultation hos lægen eller jordemoderen.  

Vi afprøver den digitale løsning på ca. 200 gravide fordelt på tre fødesteder. Som gravid kan du deltage, hvis du er enten i starten af din graviditet ved opstart af afprøvningen eller ca. halvvejs i dit forløb. Du får tilbuddet om deltagelse enten af din egen læge eller ved en jordemoderkonsultation.  

Oplysning om behandling af personoplysninger i appen Min Graviditet

Vi indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger i forbindelse med din anvendelse af appen Min Graviditet i løbet af pilotafprøvningen. 

Læs om databeskyttelse og dine rettigheder som bruger af appen

Læs mere om appen til gravide
Læs mere om den sundhedsfaglige brugergrænseflade
Læs mere om den bagvedliggende it-infrastruktur
Læs mere om det overordnede projekt