Webløsning til sundhedsfaglige

Den sundhedsfaglige skal kunne se og dele data med alle graviditetsforløbets parter. Sundhedsdatastyrelsen udvikler i samarbejde med Trifork i første omgang Graviditetsportalen, som alle graviditetsforløbets sundhedsfaglige aktører kan bruge.

Kontakt

Ida Bachmann Anthony E: idba@sundhedsdata.dk T: 3268 9258

Graviditetsportalen er en specialside på internettet, som den sundhedsfaglige får adgang til via sit fagsystem. Graviditetsportalen giver adgang til alle data fra Graviditetsmappen og er på den måde den sundhedsfagliges erstatning for papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen for den pågældende gravide.

Brugergrænsefladen til sundhedspersoner indrettes, så alle relevante sundhedsfaglige ser de samme data og den samme opbygning af siden.

Løsningen er en midlertidig løsning, indtil der lokalt kan laves en integration fra lokale fagsystemer direkte ind i Graviditetsmappen.

Graviditetsportalen udvikles i 3. og 4. kvartal 2020 samt 1. og 2. kvartal 2021. Den pilotafprøves i 4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022.