Webløsning til sundhedsfaglige

Den sundhedsfaglige skal kunne se og dele data med alle graviditetsforløbets parter. Sundhedsdatastyrelsen har i samarbejde med Trifork udviklet Graviditetsportalen, som alle graviditetsforløbets sundhedsfaglige aktører kan bruge.

Kontakt

Ida Bachmann Anthony E: idba@sundhedsdata.dk T: 3268 9258

Graviditetsportalen er en specialside på internettet, som den sundhedsfaglige får adgang til. Graviditetsportalen giver adgang til alle data fra Graviditetsmappen og er på den måde den sundhedsfagliges erstatning for papirvandrejournalen og svangerskabsjournalen for den pågældende gravide.

Brugergrænsefladen til sundhedspersoner er indrettet, så alle relevante sundhedsfaglige ser de samme data og den samme opbygning af siden.

Løsningen er en midlertidig løsning, indtil der lokalt kan laves en integration fra lokale fagsystemer direkte ind i Graviditetsmappen.

Graviditetsportalen pilotafprøves sammen med den øvrige løsning i første halvår 2022.