Nationale kvalitetskrav

I initiativ 3 skulle der fastlægges nationale krav til høreapparatbehandling.

Kontakt

Morten Bundgaard (Sundhedsstyrelsen) E: mobu@sst.dk T: 9351 8489

Sundhedsstyrelsen igangsatte arbejdet med de nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling.

Formålet var at fastlægge nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling, der gør sig gældende, uanset om borgeren får behandling i offentligt eller privat regi.

Kvalitetskravene skal beskrive, hvad der skal foregå i den indledende udredning, visitation hos ørelæge, udredning med henblik på høreapparatbehandling, høreapparatbehandlingen, opfølgning og anbefalinger til rehabiliterende indsatser.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at behandle de indkomne høringssvar med henblik på senere offentliggørelse af de endelige nationale krav.