Sundhedsdatastyrelsen.dk bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden.  Læs mere om cookies

Nationale kvalitetskrav

I initiativ 3 skal der fastlægges nationale krav til høreapparatbehandling.

Kontakt

Morten Bundgaard (Sundhedsstyrelsen) E: mobu@sst.dk T: 9351 8489

Sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med de nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling.

Formålet er at fastlægge nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling, der gør sig gældende, uanset om borgeren får behandling i offentligt eller privat regi.

Kvalitetskravene skal beskrive, hvad der skal foregå i den indledende udredning, visitation hos ørelæge, udredning med henblik på høreapparatbehandling, høreapparatbehandlingen, opfølgning og anbefalinger til rehabiliterende indsatser.

De nationale kvalitetskrav forventes offentliggjort ultimo september 2020.