Nationale kvalitetskrav

I initiativ 3 skal der fastlægges nationale krav til høreapparatbehandling.

Kontakt

Morten Bundgaard (Sundhedsstyrelsen) E: mobu@sst.dk T: 9351 8489

Sundhedsstyrelsen har igangsat arbejdet med de nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling.

Formålet er at fastlægge nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling, der gør sig gældende, uanset om borgeren får behandling i offentligt eller privat regi.

Kvalitetskravene skal beskrive, hvad der skal foregå i den indledende udredning, visitation hos ørelæge, udredning med henblik på høreapparatbehandling, høreapparatbehandlingen, opfølgning og anbefalinger til rehabiliterende indsatser.

Sundhedsstyrelsen er lige nu ved at behandle de indkomne høringssvar med henblik på senere offentliggørelse af de endelige nationale krav.