Ny model for digital visitation

I initiativ 1 blev der udviklet og afprøvet et koncept for digital visitation og en digital Høremappe, der skal bidrage til bedre deling af data mellem borgere, pårørende og hørefaglige aktører.

Kontakt

Første initiativ i programmet omhandler digitalisering af høreområdet, som Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for. I 2020-2022 blev der afprøvet et koncept for digital visitation og en såkaldt Høremappe til deling af data som pilotprojekter i Region Nordjylland.

InHEAR

‘Innovation af Høreområdet og Effekt af Reform’ (InHEAR) er et klinisk og evidensbaseret projekt udarbejdet på Aalborg Universitetshospital, Audiologisk afdeling. Projektet havde som hypotese, at der kan gennemføres fjernvisitation af patienter uden tab af behandlingskvalitet og med høj patientsikkerhed.

Læs om InHEAR

Høremappen (FAIR)

Høremappen skal understøtte videregivelse af data mellem de forskellige aktører på høreområdet og giver borgeren adgang til egne høredata. Den skal på enkel, ensartet og sikker vis skabe nyttig adgang til relevante data om høreapparatbehandlingen igennem alle behandlingens faser. Høremappen er blevet udviklet og afprøvet i projektet 'Fælles Audiologi Infrastruktur og Registrering' (FAIR).

Læs om Høremappen og pilotprojektet FAIR

Organisering af pilotafprøvning

Arbejdet med pilotafprøvningen af fjernvisitation i InHEAR og af Høremappen i FAIR er organiseret omkring en pilotstyregruppe, der har ansvar for at sikre fremdrift i arbejdet.

I forbindelse med afprøvningerne er der etableret en pilotstyregruppe, der består af repræsentanter fra Region Nordjylland, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner. Formandsskabet varetages af Sundhedsdatastyrelsen.

Pilotfølgegruppe

Der er etableret en pilotfølgegruppe, som skal sikre, at pilotprojekterne løbende får de nødvendige input fra relevante interessenter, og sikre gennemsigtighed omkring arbejdet. Følgegruppen bidrager med faglig og kvalitetsmæssig sparring til pilotprojekterne. Følgegruppen, som består af en række centrale interessenter og interesseorganisationer såsom lægefaglige selskaber og Høreforeningen, har en rådgivende funktion, dog uden reel beslutningskompetence.