Høremappen (FAIR)

Høremappen er en digital løsning, der gør data på høreområdet tilgængeligt for hørefaglige og borgere i hørerelateret behandling.

Kontakt

Høremappen har til formål at sikre en enkel, ensartet og sikker adgang til information og data om de enkelte borgeres hørebehandling. 

I dag er der ingen fælles kilde til udveksling og genbrug af data relateret til borgerens hørebehandling. Helt lavpraktisk betyder det, at der er begrænsede muligheder for, på tværs af aktører samt private og offentlige tilbud, at dele information om behandlingen af borgeren, der oplever høretab. Det er en udfordring, fordi flere forskellige hørefaglige, som er involveret i diagnosticering, behandling og opfølgning af borgere med hørenedsættelse, har mange relaterede og nogle gange forbundne opgaver. 

For borgere med mistanke om høretab eller borgere, som for første gang har fået diagnosticeret et høretab kan det desuden gøre processen til at få et høreapparat uoverskueligt og besværligt, da det betyder at borgeren selv må videreføre information mellem forskellige behandlere. For borgere, der er eksperter i deres eget høretab, betyder fraværet af en digital løsning som Høremappen et manglende overblik over egne data og muligheden for at følge udviklingen i eget høretab. 

I sin simpleste form skal Høremappen derfor kunne indeholde og vise hørerelaterede data, der uploades af forskelligt hørefagligt personale. Høremappen skal altså være tilgængelig for relevant hørefagligt personale og skal samtidig sikre borgeren en adgang til data og informationer om egen hørebehandling.

Høremappen baseres på den it-infrastruktur, der allerede findes på sundhedsområdet. Det sikrer den bedst mulige integration af alle aktører, som helt lavpraktisk kan tilgå Høremappen gennem de systemer, som flere af dem allerede kender og bruger. 

Udvikling af Høremappen

I foråret 2022 er Høremappen blevet afprøvet af fem udvalgte klinikker i Region Nordjylland. Det er sket i forbindelse pilotprojektet FAIR (Fælles Audiologi Infrastruktur og Registrering). 

Læs om pilotprojektet FAIR

Inden udgangen af 2022 er Høremappen færdigudviklet og modningsaktiviteter er iværksat, så den er klar til udrulning og implementering. På sigt vil Høremappen desuden kunne anvendes ved fx digital visitation. 

Læs om afprøvning af fjernvisitation i InHEAR-projektet

Målbillede for Høremappen

Den overordnede ramme for Høremappens etablering og udvikling er beskrevet i Høremappens målbillede. Målbilledet giver et overblik og en forståelse for Høremappens fokus og tiltænkte anvendelse og rummer både en vision og perspektiver, der rækker ud over Høreprogrammet med udløb i 2022.

Målbillede for Høremappen (PDF)
Målbillede for Høremappen - pixi (PDF)

Om Høremappen

 • Hvad indeholder Høremappen?

  Høremappen indeholder data om høreundersøgelser og -afgørelser i behandlingen. 

  På sigt vil Høremappen kunne rumme stamoplysninger (fx udleveringsdato) om det udleverede høreapparat og tilbehør.

 • Hvem kan tilgå Høremappen?

  Høremappen kan tilgås af borgeren med høretab, dennes pårørende via samtykke, samt de behandlere, der er involveret i diagnosticering og behandling.

 • Hvordan kan Høremappen tilgås?

  De hørefaglige får adgang til at se og dele data i Høremappen gennem deres fag- eller forretningssystemer via systemintegration eller Sundhedsjournalen. 

  Borgeren (og pårørende med samtykke) kan se egne høredata på sundhed.dk, som de i forvejen bruger til at tilgå øvrigt sundhedsdata.

 • Hvornår får vi adgang til Høremappen?

  Det afklares i efteråret 2022, hvornår vi kan påbegynde udbredelse af Høremappen nationalt.