Pilotafprøvning af Høremappen (FAIR)

Region Nordjylland har som den første region i Danmark fået mulighed for at afprøve den digitale høremappe. Det sker i 2022, hvor fem udvalgte klinikker deltager som pilotklinikker for den fremtidige høremappe.

Kontakt

FAIR-projektet (Fælles Audiologi Infrastruktur og Registrering) i Region Nordjylland har til formål at udvikle og afprøve en digital høremappe, hvor data om borgerens høretab og høreapparatsbehandling vil kunne tilgås og deles digitalt. I første omgang er det kun klinikker og behandlingssteder, der kan tilgå og dele data, men Høremappen kommer også til at rumme en borgervisning, så borgeren via sundhed.dk kan tilgå egne høredata.  

Høreapparatsbehandlingen i dag er kendetegnet ved besøg hos behandlere både i offentlig og privat regi, men uden mulighed for deling og udveksling af fx data fra tidligere konsultationer og undersøgelser.  

Høremappen skal løse denne udfordring med datatab mellem forskellige behandlere, mindske dobbelttjek for borgeren og give indsigt i egne høredata for borgeren.

Læs projektbeskrivelse for pilotafprøvning af Høremappen (FAIR)

Om pilotafprøvning af Høremappen

 • Hvilke høreklinikker deltager i afprøvningen?

  Følgende klinikker og kommunikationscentre deltager: 

  Audika Hørecenter 
  Frederiksgade 12A
  7700 Thisted
  Tlf.: 7876 7963
  E-mail: kundeservice@audika.dk
  Audikas hjemmeside

  Bettersound
  Tlf.: 7022 1188
  E-mail: kontakt@bettersound.dk
  Bettersounds hjemmeside

  Dansk HøreCenter
  Tlf.: 7085 8918
  E-mail: kundecenter@dkhc.dk
  Dansk HøreCenters hjemmeside

  Høreapparatet - Ørelægernes Hørecenter 
  Tlf.: 9811 3200 
  E-mail: info@hoereapparatet.dk
  Høreapparatets hjemmeside

  Kommunikationscenteret i Region Nordjylland
  Institut for Syn og Hørelse 
  Sofiendalsvej 91 
  9200 Aalborg SV 
  Tlf.: 9764 7006 
  E-mail: synoghoere@rn.dk 
  Kommunikationscenterets hjemmeside

  Listen opdateres løbende.

 • Hvilke borgere deltager i afprøvningen?

  Det er kun, hvis du er patient/kunde i én af de høreklinikker, der deltager i pilotafprøvningen, at du deltager i afprøvningen, og dine høredata registreres i Høremappen. Formålet med pilotprojektet er at vise, at høreområdet på linje med mange andre sundhedsområder kan bruge den digitale infrastruktur i Danmark til at udveksle data, så hørebehandlingen kan understøttes på tværs af behandlere.

  Hvis du som borger er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, er du automatisk ekskluderet fra at deltage i FAIR-pilotprojektet.

 • Hvilke undersøgelses- og høredata bliver registreret i Høremappen?

  For hvert besøg/konsultation bliver følgende registreret: 

  • Borgeren (navn og CPR-nummer)
  • Den hørefaglige behandler (navn) 
  • Behandlingsstedet (kliniknavn og adresse)
  • Audiogrammer, herunder både tone- og tale-audiometri inkl. skelneevne
  • Typanometri
  • Reflekstest
  • Otoskopi, dvs. undersøgelse af øregang og indre øre
  • REM-måling (resultat at test af selve høreapparat og dens indstillinger)
  • Oplysninger om høreapparat (produktnavn og -type)
  • Oplysninger om en eventuel fjernbetjening til høreapparatet (produktnavn og -type)
  • Eventuelle journalnotater 
 • Kan jeg få mine digitale undersøgelsesresultater udleveret?

  Ønsker du at få dine egne høredata udleveret, har du ifølge  GDPR/databeskyttelsesforordningen ret til at få dem udleveret fra den behandlende høreklinik. Du kan også kontakte Sundhedsdatastyrelsen, der er øverste dataansvarlige myndighed, og få udleveret dine høredata på passende og sikker vis.  

  Læs, hvordan du får indsigt i egne data

 • Hvor længe gemmes mine høredata i Høremappen?

  Data i Høremappen slettes 2 år efter FAIR-projektets evaluering og afslutning. Dette er reguleret i FAIR-bekendtgørelsen, BEK nr. 114 af 25/01/2022.  

  Læs bekendtgørelsen

 • Hvem er ansvarlig for pilotafprøvningen?

  Sundhedsministeriet ejer det samlede program for Høreområdet i fremtiden, og både ministeriet, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner bidrager til arbejdet med de enkelte indsatsområder. 

  Sundhedsdatastyrelsen har ansvaret for pilotafprøvningsprojektet FAIR. Den daglige projektledelse er placeret hos Region Nord (Digitalisering og IT). 

  Læs mere om FAIR på Region Nordjyllands hjemmeside

  FAIR-projektet drives under bekendtgørelse nr. 114 af 25/01/2022, der sidestiller høreområdet med tilsvarende områder på sundhedsområdet. I Danmark må vi gerne videregive sundhedsoplysninger, hvis det sker på sikker vis, og hvis det er relevant - fx til andre behandlere i forbindelse med opfølgning eller lignende. 

  Læs bekendtgørelsen