InHEAR

‘Innovation af Høreområdet og Effekt af Reform’ (InHEAR) var et klinisk og evidensbaseret projekt udarbejdet på Aalborg Universitetshospital, Audiologisk afdeling.

Kontakt

Projektet InHEAR havde som hypotese, at der kan gennemføres fjernvisitation af patienter uden tab af behandlingskvalitet og med høj patientsikkerhed.

Resultaterne af pilotafprøvningen af InHEAR er af afgørende betydning for, om en digital baseret visitation fremover vil kunne tilbydes som en erstatning for den nuværende konsultationsbaserede visitation.

I pilotafprøvningen blev det afdækket, om visitationsmodellen resulterer i en ligeværdig behandlingskvalitet, og der blev afdækket interpersonelle forskelle mellem visitatorerne. Ved hjælp af kvalitetsdata og data om patienttilfredshed mellem de forskellige testgrupper blev det undersøgt, om visitationsmodellen leverer en bedre brugeroplevelse.

Pilotafprøvningen inddrog 751 borgere og både private samt offentlige hørefaglige aktører. De blev fordelt i tre testgrupper med hver 250 borgere. Testgruppe 1 fik foretaget en standardiseret forundersøgelse ved en privat høreapparatsudbyder, testgruppe 2 fik foretaget en standardiseret forundersøgelse ved en offentlig høreklinik, mens kontrolgruppe 3 fungerede som kontrolgruppe til de to testgrupper og blev visiteret efter gældende praksis.

Læs projektbeskrivelse af InHEAR (PDF)
Se videopræsentation af InHEAR-projektet
Læs mere om InHEAR-projektet

Resultater

Resultaterne fra InHEAR projektet blev offentliggjort d. 21. juni 2022 og gav svar på tre spørgsmål vedrørende digital fjernvisitation. Spørgsmålene drejede sig om, hvorvidt den digitale fjernvisitation kan leve op til den traditionelle visitation inden for tre undersøgelsesområder - patientsikkerhed, behandlingseffekt og -tilfredshed samt fagligt kompetenceniveau.

Længere nede kan du læse en kort opsummering af resultaterne af InHEAR relateret til de enkelte undersøgelsesspørgsmål og perspektivering. For mere dybdegående viden om den metodiske baggrund for resultaterne henvises til den fulde rapport:

Læs 'Resultater fra InHEAR-projektet: Digital fjernvisitation på Høreområdet' (PDF)

Opsummering af resultater