Organisering af pilotafprøvning

Arbejdet med pilotafprøvningen af InHEAR og Høremappen er organiseret omkring en pilotstyregruppe, der har ansvar for at sikre fremdrift i arbejdet.

Kontakt

I forbindelse med afprøvningen er der etableret en pilotstyregruppe, der består af repræsentanter fra Region Nordjylland, Sundhedsministeriet, Sundhedsdatastyrelsen og Danske Regioner. Formandsskabet varetages af Sundhedsdatastyrelsen.

Pilotfølgegruppe

Der er etableret en pilotfølgegruppe, som skal sikre, at pilotprojektet løbende får de nødvendige input fra relevante interessenter, og sikre gennemsigtighed omkring arbejdet. Følgegruppen bidrager med faglig og kvalitetsmæssig sparring til pilotprojekterne. Følgegruppen, som består af en række centrale interessenter og interesseorganisationer såsom lægefaglige selskaber og Høreforeningen, har en rådgivende funktion, dog uden reel beslutningskompetence.