Programorganisering

Arbejdet med de enkelte initiativer i Høreområdet i fremtiden er organiseret som et program med en programstyregruppe, der har ansvar for at sikre fremdrift i arbejdet.

Kontakt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet ejer det samlede program, hvor både departementet, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner vil bidrage til arbejdet med de enkelte indsatsområder.

Programmet er organiseret i seks initiativer. Sundhedsdatastyrelsen har programledelsen, mens ansvaret for hvert af de enkelte initiativer er placeret i henholdsvis Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, departementet og Sundhedsdatastyrelsen.

Programstyregruppen er repræsenteret af:

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2 medlemmer)
  • Sundhedsstyrelsen (2 medlemmer)
  • Sundhedsdatastyrelsen (2 medlemmer)
  • Styrelsen for Patientsikkerhed (1 medlem)
  • Danske Regioner (1 medlem)

Formandsskabet varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Programstyregruppen har det overordnede ansvar for at fastholde visionen om at sikre en effektiv og uvildig høreapparatbehandling af høj kvalitet. Programstyregruppen har mandat til at træffe beslutninger, der understøtter de beskrevne formål og målsætninger, og skal sikre, at udviklingstiltag på programmet er i overensstemmelse med de fællesoffentlige strategier, retningslinjer og handleplaner. Programstyregruppen er også ansvarlig for at prioritere og koordinere projekterne i programmet.