Programorganisering

Arbejdet med de enkelte initiativer i Høreområdet i fremtiden var organiseret som et program med en programstyregruppe, der havde ansvar for at sikre fremdrift i arbejdet.

Kontakt

Indenrigs- og Sundhedsministeriet ejer det samlede program, hvor både departementet, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner vil bidrage til arbejdet med de enkelte indsatsområder.

Programmet blev organiseret i seks initiativer. Sundhedsdatastyrelsen havde programledelsen, mens ansvaret for hvert af de enkelte initiativer blev placeret i henholdsvis Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, departementet og Sundhedsdatastyrelsen.

Programstyregruppen var repræsenteret af:

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2 medlemmer)
  • Sundhedsstyrelsen (2 medlemmer)
  • Sundhedsdatastyrelsen (2 medlemmer)
  • Styrelsen for Patientsikkerhed (1 medlem)
  • Danske Regioner (1 medlem)

Formandsskabet blev varetaget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Programstyregruppen havde det overordnede ansvar for at fastholde visionen om at sikre en effektiv og uvildig høreapparatbehandling af høj kvalitet. Programstyregruppen havde mandat til at træffe beslutninger, der understøttede de beskrevne formål og målsætninger, og skulle sikre, at udviklingstiltag på programmet var i overensstemmelse med de fællesoffentlige strategier, retningslinjer og handleplaner. Programstyregruppen var også ansvarlig for at prioritere og koordinere projekterne i programmet.