Regler for lægers tilknytning til detailsalg

Initiativ 6 bestod i udarbejdelse og vedtagelse af skærpede krav til speciallægers uvildighed og habilitet.

Kontakt

Nanna Søndergaard Lauritzen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) E: NSLA@sum.dk T: 7226 9514

Borgeren har behov for en uvildig vejledning og rådgivning igennem hele behandlingsprocessen. Det stiller krav om strammere regler på området, der kan styrke habiliteten hos de læger, der har en tilknytning til detailsalg af medicinsk udstyr.

Fra 1. juli 2019 måtte speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme, der arbejder eller bistår med høreapparatbehandling til borgere, ikke erhverve ejerskab i virksomhed med detailsalg af høreapparater. Lovændringen skete dog ikke med tilbagevirkende kraft, så de ejerskabskonstruktioner, der var etableret, inden loven trådte i kraft, er ikke omfattet af ændringen.

De skærpede krav er udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er blev udmøntet i ’Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr’.

Læs bekendtgørelsen