Styrket information til borgerne

Initiativ 2 bestod i udarbejdelse af en informationspjece og en film til voksne borgere med muligt høretab.

Kontakt

Morten Bundgaard (Sundhedsstyrelsen) E: mobu@sst.dk T: 9351 8489

Som led i programmet har Sundhedsstyrelsen udarbejdet pjecen ’Høreapparat til voksne’ og en animationsfilm om høretab, som er målrettet voksne med mistanke om høretab. Pjece og film giver et overblik over, hvor man som borger kan få undersøgt sin hørelse, og muligheder for støtte ved behov for høreapparat.

Pjece om høreapparat til voksne

Læs pjecen ’Høreapparat til voksne’

Film om høretab

Se animationsfilmen om høretab