National udbredelse af patientrapporterede oplysninger

PRO-sekretariatet betjener den nationale styregruppe for patientrapportrede oplysninger (PRO) og udbreder brug af PRO på tværs af sektorer i det danske sundhedsvæsen.

PRO er patientens svar på spørgeskemaer om deres helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau. Svarene kan bruges i mødet mellem patient og sundhedsfaglig fx til beslutningsstøtte eller dialogstøtte. Den nationale styregruppe for PRO skal understøtte en standardiseret og bred anvendelse af PRO i alle sektorer i sundhedsvæsenet.

PRO-sekretariatet sekretariatsbetjener denne styregruppe og skal være med til at udbrede brugen af patientrapporterede oplysninger på nationalt plan og på tværs af sektorer. PRO-sekretariatet er placeret i Sundhedsdatastyrelsen.

PRO-sekretariatet skal:

  • Facilitere udarbejdelsen af PRO-spørgeskemaer.
  • Etablere og vedligeholde spørgeskemabank med PRO-spørgeskemaer.
  • Udarbejde og vedligeholde en terminologi på PRO-området.
  • Udarbejde en metodik for etablering og vedligeholdelse af nationale standarder for PRO.
  • Koordinere, opsamle erfaringer og dele viden om PRO og arbejdet med patientrapporterede oplysninger i Danmark.

Læs mere om PRO-sekretariatet på deres hjemmeside pro-danmark.dk