Indsatsområde 1: Borgeren som aktiv partner

Digitale løsninger skal give borgeren en mere fleksibel adgang til sundhedsvæsenet, bedre mulighed for at tage ansvar for egen sundhed og bedre overblik over eget forløb.

Kontakt

En hverdag med mere selvbestemmelse – og mere selvbetjening

Sundhedsydelser kan i stadig højere grad kan tilgås af borgeren selv via digitale adgange uafhængigt af tid og sted. Ved at gøre brug af blandt andet værktøjer til opsamling af patientrapporterede oplysninger (PRO), apps og digitale selvbetjeningsløsninger får borgeren en mere fleksibel adgang til sundhedsvæsenet og får øget ejerskab over egen sundhed. Overordnet set sigter indsatsområdet mod at skabe følgende forandringer:

 • Borgere får bedre mulighed for at tage ansvar for håndtering af egen sundhed
 • Borgere får adgang til et samlet overblik over eget forløb og egne data

Initiativer under indsatsområdet

 • Lægen i min lomme – borgerrettet app i almen praksis
  Der skal udvikles en fælles app til almen praksis, som skal sikre borgere let og fleksibel adgang til tidsbestilling, receptfornyelse og e-konsultationer hos deres praktiserende læge. Den forventes lanceret i en første version i 2018.
   
 • Spørg patienten – Patientrapporterede oplysninger (PRO)
  Der skal udvikles standardiserede PRO-spørgeskemaer, som samles i en national spørgeskemabank til brug på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Senest i økonomiaftalerne for 2020 tages der stilling til evt. opkobling til den nationale infrastruktur til deling af PRO-data på tværs af sundhedsvæsenets sektorer.
   
 • Digitalt understøttet genoptræning
  Der skal igangsættes aktiviteter, som fremmer udbredelsen af digitalt understøttet genoptræning i kommunerne og dermed øger fleksibiliteten i hverdagen for borgere i genoptræningsforløb.
   
 • En samlet visning af borgerens sundhedsoplysninger
  I et nyt Sundhedsjournal 3.0-projekt skal der foretages analyser af, hvordan Sundhedsjournalen via sundhed.dk kan vise et mere fuldstændigt billede af borgerens sundhedstilstand, herunder oplysninger fra privathospitaler, kommunale sundhedsaktører og almen praksis. Initiativet er en idé, som forudsætter særskilt aftale.
   
 • Guide til sundhedsapp
  Der skal gennemføres en analyse af tekniske, organisatoriske og eventuelle juridiske forudsætninger for etableringen af en samlet guide over anbefalede sundhedsapps. Initiativet er en idé, som forudsætter særskilt aftale (se link analyse om dette nederst).
   
 • Støtteværktøjer til kræftpatienter
  Der skal udvikles digitale støtteværktøjer til patienter med brystkræft, lungekræft og endetarmskræft, som skal understøtte patientens fælles beslutningstagen med lægen om, hvad der er den rigtige behandling baseret på patientens egne ønsker og behov.
   
 • Digital svangrejournal til gravide
  Der skal gennemføres en foranalyse af løsninger for udvikling, implementering og udbredelse af en digital løsning til graviditetsforløb som erstatning for den nuværende papirbårne vandrejournal, som gravide kvinder i dag medbringer til jordemoderkonsultationer, lægebesøg og på fødegangen. Initiativet er en idé, som forudsætter særskilt aftale.

Læs 'Analyse af guide til sundhedsapps'