Indsatsområde 5: Fremdrift og fælles byggeblokke

Et økosystem af services og komponenter skal sikre øget agilitet og fleksibilitet i udviklingen og implementeringen af digitale løsninger i sundhedsvæsenet i både lokalt og nationalt regi.

Kontakt

Der skal afprøves nye måder at udbrede velfærdsteknologi på. Desuden skal der skabes grundlag for mere integrerede it-systemer, blandt andet gennem yderligere udvikling af den fælles it-infrastruktur, så der i højere grad bliver et samlet fundament for deling af patientoplysninger mellem sundhedsvæsenets sektorer. Målet er, at man på sigt hurtigere kan udvikle nye systemer lokalt, da elementer i infrastrukturen kan fungere som byggeklodser, som kan benyttes fleksibelt alt efter de lokale behov og ønsker. Overordnet set sigter indsatsområdet dermed mod at skabe følgende forandringer:

 • Løsninger, der virker godt ét sted, skal komme borgere til gavn – uanset hvor i Danmark man bor
 • Sundhedspersoner skal opleve, at de fælles it-løsninger er meningsfulde i forhold til at løse deres kerneopgaver
 • Den fælles infrastruktur skal udbygges med nye services og funktionaliteter, der gør det let at udvikle nye løsninger ”ovenpå” og derigennem i fællesskab bidrage til udbygningen af økosystemet

Initiativer under indsatsområdet

 • Digitale velfærdsløsninger ud til borgerne
  Der skal i løbet af 2018 foretages et serviceeftersyn af, hvordan forudsætningerne for udbredelse af digitale velfærdsløsninger kan styrkes. Der træffes beslutning om igangsættelse af relevante tiltag i forbindelse med økonomiaftalerne for 2019.
   
 • Langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur
  Frem mod økonomiaftalen for 2019 skal der udarbejdes et samlet målbillede for den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet, som sætter rammer og retning for sammenhængende og sikre digitale sundhedsløsninger.
   
 • Bedre overblik over de organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet
  Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), som fx bidrager til at give patienter præcise oplysninger om behandlingssted og sundhedspersoner overblik over placering af udstyr, skal i løbet af 2018 klargøres til en bredere og øget anvendelse.
   
 • Etablering af en national erstatnings-cpr løsning (e-cpr)
  Der skal etableres en national løsning til udstedelse af erstatnings-cpr numre (e-cpr) til patienter, som ikke har et dansk CPR-nummer. Det skal erstatte den nuværende ordning, hvor hver region har eget setup for tildelingen af e-cpr numre, hvilket skaber risiko for misforståelser og behandlingsfejl.