Udmøntning af Strategi for digital sundhed 2018-2022

Strategi for digital sundhed 2018-2022 følges af den nationale bestyrelse for sundheds-it, der to gange årligt vurderer fremdriften for de 27 indsatser.

Kontakt

Alina Aiesha Khan E: aakh@sundhedsdata.dk

I forbindelse med at regeringen, KL og Danske Regioner er blevet enige om at videreføre arbejdet for den digitale omstilling af sundhedsvæsenet, er Strategi for digital sundhed 2018-2022 blevet forlænget til 2024. Strategien følges af den nationale bestyrelse for sundheds-it, der to gange årligt vurderer fremdriften for de 27 indsatser.

Læs mere om den nationale bestyrelse for sundheds-it

Fremdrift på indikatorer for udbredelse og anvendelse af sundheds-it

Siden 2012 har der været arbejdet på at opstille og følge op på indikatorer for udbredelsen og anvendelsen af sundheds-it i Danmark. Formålet med indikatorerne er først og fremmest at synliggøre, om it-løsninger tages i fuld anvendelse som forudsat til gavn for klinikere, patienter og tværsektoriel sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Fremdriften på indikatorsættet følges af den nationale bestyrelse for sundheds-it, som også skal sikre indikatorernes strategiske relevans. I den forbindelse er indikatorerne blevet indplaceret efter deres relevans for de strategiske indsatsområder i Strategi for digital sundhed 2018-2022

  • Borgeren som aktiv partner
  • Viden til tiden
  • Forebyggelse

Indikatorerne er dermed et værktøj til at vurdere fremdriften i arbejdet med realisere strategiens målsætninger.