Udmøntning af Strategi for digital sundhed 2018-2022

Strategi for digital sundhed 2018-2022 følges af den nationale bestyrelse for sundheds-it, der to gange årligt vurderer fremdriften for de 27 indsatser.

Kontakt

Indsatserne iværksættes som projekter ved og på tværs af sundhedssektorens parter i hele strategiens løbelængde.
For nyeste status på indsatsernes milepæle se 'Status på udmøntning af strategi for digital sundhed' herunder.

Læs mere om den nationale bestyrelse for sundheds-it

Fremdrift på indikatorer for udbredelse og anvendelse af sundheds-it

Siden 2012 har der været arbejdet på at opstille og følge op på indikatorer for udbredelsen og anvendelsen af sundheds-it i Danmark. Formålet med indikatorerne er først og fremmest at synliggøre, om it-løsninger tages i fuld anvendelse som forudsat til gavn for klinikere, patienter og tværsektoriel sammenhæng i sundhedsvæsenet.

Fremdriften på indikatorsættet følges af den nationale bestyrelse for sundheds-it, som også skal sikre indikatorernes strategiske relevans. I den forbindelse er indikatorerne blevet indplaceret efter deres relevans for de strategiske indsatsområder i Strateg for digital sundhed 2018-2022

  • Borgeren som aktiv partner
  • Viden til tiden
  • Forebyggelse

Indikatorerne er dermed et værktøj til at vurdere fremdriften i arbejdet med realisere strategiens målsætninger.

Opgørelse over fremdriften i indikatorerne for seneste opgjorte halvår er vedhæftet nedenfor. I rapporten er indikatorerne listet med gennemsnit på tværs af regionerne for de aktuelle kvartaler. Dertil er spredningen regionerne imellem anført samt målsætningen for den enkelte indikator, såfremt en sådan er udarbejdet.