Sundhedsdataprogrammet

Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram, med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner.

Internationale erfaringer viser, at en bedre og mere systematisk brug af sundhedsdata spiller en central rolle, når sundhedsvæsenet skal skabe mere og bedre sundhed for pengene. Det gælder både, når vi skal opdage sygdomme tidligere, når vi skal forbedre den kliniske behandlingskvalitet, og når vi skal skabe mere sundhed for de samlede ressourcer.

Med Sundhedsdataprogrammet skal der skabes større synlighed og åbenhed om sundhedsvæsenets resultater og investeres i at forbedre adgangen til og anvendelsesmulighederne med relevante danske sundhedsdata - for både borgere, klinikere og beslutningstagere på tværs af sundhedsvæsenet.

Læs mere om 'Sundhedsdataprogrammets vision' (PDF)

Læs mere om 'Aktstykket for Sundhedsdataprogrammet' (PDF)

Fakta

Hvad er sundhedsdata?

Sundhedsdata er data til brug for bl.a. statistik og analyse. Sundhedsdata stammer fra helbredsoplysninger, der registreres i den daglige behandling og pleje af patienter i det danske sundhedsvæsen. Sundhedsdata samles i en række forskellige registre og biobanker i Danmark, fx de nationale sundhedsregistre, herunder Landspatientregistret og Cancerregisteret, som findes i Sundhedsdatastyrelsen.

Overordnet skal Sundhedsdataprogrammet:

 • Bidrage til en modernisering af it-infrastrukturen i Sundhedsdatastyrelsen
 • Sikre bedre datakvalitet og datagrundlag
 • Styrke det tværsektorielle samarbejde om sundhedsdata
 • Etablere en ny og let tilgængelig brugerflade målrettet borgere, klinikere og beslutningstagere på sundhedsområdet.

Læs mere om 'Præcisering af Sundhedsdataprogrammet' (PDF)

Mere om Sundhedsdataprogrammet

 • Hvad betyder BEDRE ADGANG TIL SUNDHEDSDATA

  For borgere
  Bedre adgang til sundhedsdata skal gøre det nemt og enkelt for borgere at få viden om sundhedsvæsenet herunder ventetid, behandlingskvalitet og patienttilfredshed. På den måde får borgere mulighed for at foretage sammenligninger på tværs af hospitaler, så de kan tage et oplyst valg om, hvor de vil behandles.

  For klinikere og beslutningstagere
  Bedre adgang til sundhedsdata skal give medarbejdere og beslutningstagere i sundhedsvæsenet større viden om effekten og resultaterne af den behandling de leverer. Det skal hjælpe dem til at udvikle og forbedre kvaliteten af behandlingstilbud, fx ved at sammenligne behandlingsresultater på tværs af hospitaler. Herigennem kan de udvikle og udvælge bedste praksis.