Baggrund for Sundhedsdataprogrammet

Danmark har en mangeårig tradition for registrering og dokumentation af sundhedsdata, men vi kan udnytte vores gode datagrundlag bedre.

Det danske sundhedsvæsen har en mangeårig tradition for registrering og dokumentation af sundhedsdata, og flere af vores sundhedsregistre og kliniske kvalitetsdatabaser regnes blandt nogle af de mest detaljerede i verden.

Dog konkluderede OECD i en undersøgelse i 2013, at Danmark kun delvist udnytter det gode datagrundlag. OECD fremhæver bl.a., at der er klare potentialer for bedre brug af sundhedsdata i Danmark fx ved at sammenligne kvalitet i behandlingen på tværs af regioner og skabe synlighed om resultater.

Læs mere om OECD's Review of Quality of Healthcare, Rising Standards: Denmark 2013 (PDF)

På baggrund af OECD’s konklusioner gennemførte Sundhedsministeriet og Deloitte i 2014 en foranalyse om ”Muligheder for bedre brug af data”. Sundhedsdataprogrammet tager sit afsæt i de anbefalinger, der fremgår af foranalysen.

Læs om foranalysen: Muligheder for bedre brug af sundhedsdata - transformationsplan, Deloitte (PDF)

Fakta

Bedre sundhed gennem bedre brug af data

Systematisk brug af sundhedsdata skal drive kvalitet og styring i fremtidens sundhedsvæsen. Øget brug af data om kvalitet, aktivitet og økonomi skal understøtte udvikling og forbedring af den samlede indsats for borgerne. Det skal bl.a. bidrage til en bedre tilrettelæggelse af sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

 

Sundhedsdataprogrammet ejes og drives af Sundhedsdatastyrelsen, og prioriteringen af programmets indhold er forankret på tværs af stat, regioner og kommuner. Parterne er enige om, at det er afgørende for kvalitetsudviklingen, at der er nem adgang til samlede data om aktivitet og kvalitet for borgere, brugere og beslutningstagere på tværs af sektorer, hvis kvalitetsudviklingen skal være datadrevet.

Det generelle fokus på synlighed og åbenhed om brug af data er også afspejlet i regi af de senere års økonomiaftaler, hvor der med Danske Regioner og KL er aftalt, at der skal skabes synlighed og åbenhed om resultater på sundhedsområdet.


Mere om Sundhedsdataprogrammet