Referater

Sundhedsdataprogrammets bestyrelse afholder jævnligt møder med Reference- og Programstyregruppen, hvor målene for programmet løbende bliver gennemgået.