Tema 1: Visning af sundhedsdata med nye værktøjer

Formålet med Tema 1 er at skabe mere tilgængelighed i sundhedsdata gennem formidlingsplatforme, som præsenterer sundhedsdata i et brugervenligt design.

Sundhedsdataprogrammets vision skal realiseres gennem foreløbig 15 projekter, som er fordelt over 4 bølger. Alle projekter er født med et navn og et ID-nummer og projekterne kan have ét eller flere underprojekter under sig, der ligeledes har ID-numre.

Læs mere om 'Sundhedsdataprogrammets vision' (PDF)

Se bølgeoversigt (PDF)

Sundhedsdataprogrammet er endvidere opdelt i 4 programspor eller temaer, hvortil der knytter sig en række projekter. Samlet set skal de 4 temaer medføre bedre sundhed gennem bedre brug af data.

Tema 1 indeholder projekter, hvis formål er, at skabe mere tilgængelige og anvendelige sundhedsdata dels ved at vise nye måde at præsentere sundhedsdata på og dels ved at skabe formidlingsplatforme, som præsenterer sundhedsdata i et brugervenligt og intuitivt design. Tema 1 indeholder følgende projekter: