BI rammeaftale (ID19)

I projektet BI rammeaftale (ID19) er der indgået kontrakt med leverandører, som skal sikre Sundhedsdataprogrammets BI design- og udviklingskompetencer.

Kontakt

Baggrund for projektet

I Sundhedsdataprogrammets programpræcisering er der identificeret behov for ekstern bistand til design og udvikling af den fremtidige teknologiske platform, således at programmet kan bemande de planlagte udviklingsprojekter i bølge 2.

Formål med projektet

Dette projekt har derfor til formål at udarbejde en rammeaftale, hvor der er indgået kontrakt med leverandører, der tilbyder ressourcer med BI design- og udviklingskompetencer.

Det overordnede krav for projektet er, at rammeaftalen skal understøtte Sundhedsdataprogrammets behov for BI-konsulenter, og at ressourcerne skal kunne indgå i et samarbejde med ressourcerne i Sundhedsdataprogrammet og Sundhedsdatastyrelsen.