Tema 2: Udvidelse af eksisterende datagrundlag

Formålet med Tema 2 er at udarbejde strategier for en målrettet og struktureret indsamling af sundhedsdata, samt at udvide det eksisterende datagrundlag.

Temaet indeholder projekter, hvis formål er dels at udarbejde en eller flere strategier for målrettet indsamling af data, herunder opbygning af værktøjer og processer herfor, og dels at udvide det allerede eksisterede datagrundlag i Sundhedsdatastyrelsen med strukturerede og ustrukturerede data, som ikke allerede eksisterer i Sundhedsdatastyrelsens registre, herunder eksempelvis data omkring sygehusmedicin. Tema 2 indeholder følgende projekter, hvoraf projektet omkring deling af ustrukturerede data endnu ikke er fastlagt.