Tema 3: Fremtidig organisering, datasikkerhed og styring

Formålet med Tema 3 er at fastsætte rammerne for Sundhedsdataprogrammets målsætninger omkring organisering, datasikkerhed og styring.

Temaet indeholder forskelligartede projekter, hvis formål bl.a. er, at fastlægge rammer og ressourcer for realiseringen af Sundhedsdataprogrammet og udarbejde fremadrettede målsætninger omkring kvalitet og sikkerhed i forbindelse med registrering af sundhedsdata. Projekterne adresserer problemstillinger omkring nuværende strategi, processer og organisation og imødekommer, at Sundhedsdatastyrelsen har en række forskellige interessenter, der bidrager med dataleverancer. Tema 3 indeholder følgende projekter: