Roller og kompetencer (ID11) (afsluttet)

Projektet (ID11) skal afdække de roller og kompetencer i Sundhedsdatastyrelsen, som skal understøtte realiseringen af Sundhedsdataprogrammets vision.

For at kunne sikre, at Sundhedsdataprogrammets vision om bedre sundhed gennem bedre brug af data kan realiseres, har det været centralt, at få afdækket hvilke kompetencer, Sundhedsdatastyrelsen råder over, særligt med fokus på BI-kompetencer. Projektet har derfor afdækket de organisatoriske forhold, som påvirkes af programmet, herunder udvalgte sektorers, afdelingers og medarbejderes roller og kompetencer, der, som følge af programmet, skal løfte nye arbejdsopgaver, -processer og systemer. Projektet har dermed sikret, at de roller og kompetencer, der er behov for, for at realisere Sundhedsdataprogrammet, er tilstede i Sundhedsdatastyrelsen.