Tema 4: Modernisering og LPR3

Formålet med Tema 4 er en modernisering af måden sundhedsdata opbevares og anvendes, hvilket er essentielt for en videre realisering af projekter i Sundhedsdataprogrammet.

Temaet indeholder projekter, hvis formål er, at modernisere modtagelsen og anvendelsen af Sundhedsdata. Blandt andet indeholder temaet udarbejdelsen af Sunddataplatformen, som skal modernisere måden at opbevare og strukturere sundhedsdata på og som er helt central for realiseringen af projekterne i Sundhedsdataprogrammet. Tema 4 indeholder følgende projekter: